ธุรกิจร้านอาหาร ปรับตัวตามยุค New Normal ฝ่าวิกฤติโควิด – 19 ตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน เสริมทักษะร้านอาหารยุค New Normal มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กำลังแรงงานให้มีขีดความสามารถและศักยภาพเพิ่มขึ้น ด้านความรู้ ทักษะฝีมือ และทัศนคติ ฝ่าวิกฤติโควิด – 19 เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรักษาคุณภาพของอาหาร มาตรฐานของร้าน และความสะอาดที่จะต้องมีมากยิ่งขึ้น
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เป้าหมายตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Economic Coridors) มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กำลังแรงงานให้มีขีดความสามารถและศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะฝีมือ และทัศนคติ จากภารกิจของสถาบัน และสถานการณ์ โควิด- 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านอาหาร สถาบันจึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การประกอบอาหารไทยเพื่อร้านคาเฟ่ (Thai Food for Cafe) ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านคาเฟ่ จำนวน 25 คน โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วย ความปลอดภัยของอาหาร การคิดต้นทุน การปรุงอาหารสำหรับงานเลี้ยงและการประกอบอาหารไทยแบบฟิวชั่น (อาหารไทยผสมผสานกับอาหารชาติอื่น เกิดเป็นอาหารจานใหม่)
นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากทักษะฝีมือในการประกอบอาหารให้น่ารับประทาน ถูกสุขลักษณะแล้ว ผู้ประกอบการควรที่จะให้ความสำคัญต่อการรักษาคุณภาพของอาหาร มาตรฐานของร้าน ความสะอาดที่จะต้องมีมากยิ่งขึ้น การเลือกใช้วิธีการจำหน่าย การบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม และที่สำคัญต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และ ณ ช่วงเวลานี้ การปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขยังคงเป็นสิ่งที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค รวมถึงเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับตนเองและผู้อื่น
ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0 5377 7471 หรือ Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *