วช.หนุน สทน.และ มน. ส่งออกส้มโอไทยไปอเมริกา พร้อมโชว์ผลสำเร็จในงาน Natural Products Expo East 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

กระทรวงการอุดมศึ…

อว. ประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยไทยรางวัลประกวดนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน

วันที่ 21 กันยาย…

ไขข้อสงสัย #โรงเรียนเตรียมแพทย์( #โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กทม. )โรงเรียนที่เป็นกระแสที่นิยมในตอนนี้

โรงเรียนเตรียมวิ…

วช. สนับสนุนงานวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่ม “เปลือกโกโก้” วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสร้างรายได้ให้ชุมชน ภายใต้โครงการพื้นที่วิจัย CBR ภาคเหนือ

วันที่ 18 กันยาย…

วช. นำนักประดิษฐ์ไทยสู่เวทีนานาชาติ Indonesia Inventors Day 2023 ณ บาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สำนักงานการวิจัย…

หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดแข่งขัน เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ “Fly Navy Run For Sea & child 2003”

วันนี้ ( 23 สิงห…

วช. ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ มุ่งพัฒนาเยาวชนถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีโดรนแปรอักษร ณ จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 18 ส…

วช. หนุน วว. และ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ส่งเสริมการผลิต “ดอกไม้กินได้” พร้อมผลักดันการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้พื้นถิ่นและพรรณไม้เศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภาคใต้

วันที่ 22 สิงหาค…

“กตป.” จัดประชุม “การแก้ไขปัญหาแก๊งโทรศัพท์ (Call Center) และข้อความสั้น (SMS) หลอกลวงประชาชน” เพื่อฟังความเห็นของทุกหน่วยงานและประชาชน

นางสาว อารีวรรณ …

หม้อแปลงลงดิน “เชียงคาน – จุฬาโมเดล” ล้ำสมัยสุดในอาเซียน PEA = โยธาธิการและผังเมือง เลย ตอบโจทย์ AFEO ส่งเสริมท่องเที่ยวและความมั่นคงระบบไฟฟ้า ปลอดอัคคีภัย ลดคาร์บอน

“เชียงคาน-จุฬาโม…