คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรม “การผลิตผ้าพิมพ์ลายจากสีธรรมชาติขั้นสูง (Advanced Eco Printing)” สนับสนุนแผนงานการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ บพข.

สาขาวิชาเทคโนโลย…

วช. เชิดชู ผู้พัฒนา ‘อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบน’ วัสดุฉลาดเพื่องานทางการแพทย์ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 67

วันที่ 28 มีนาคม…

ท่าน ฮุน ซาเรียน เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำราชอาณาจักรไทย จัดงานวันวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งทึ่ 26 วันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ อาคาร C asean ถ.รัชดาภิเษก

วันวัฒนธรรมแห่งช…

วช. จับมือ รร.กฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต ผลักดันธรรมาภิบาลในท้องถิ่น ผ่านกลไกต่อต้านการติดสินบน

วันที่ 27 มีนาคม…

วช. ร่วมกับ รร.นายร้อยตำรวจ ขับเคลื่อนประเทศไทยปราบปรามการทุจริตด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย “Eagle Eyes Thailand และ e-Service Center”

วันที่ 27 มีนาคม…

“ศุภมาส” ประกาศเดินหน้านโยบายปฏิรูปอุดมศึกษา “2 ลด 2 เพิ่ม” ลดภาระ-ลดเหลื่อมล้ำ-เพิ่มทักษะ-เพิ่มโอกาส ลั่น! จะทำให้อุดมศึกษาเป็นของคนไทยทุกคน ให้การศึกษาสร้างอนาคตของคน สร้างอนาคตของประเทศ

เมื่อวันที่ 27 ม…

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว. ร่วมกับ)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)

เมื่อวันอังคารที…

วช. ร่วมกับ สอศ. บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคใต้ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 27 ก…

พลโทนิมิตต์ สุวรรณรัฐ ประธานคณะทำงานเขตตรวจราชการที่9 พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมนโยบายและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีและตราด

พลโทนิมิตต์ สุวร…

พว. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนา นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

เมื่อวันจันทร์ที…