ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จำกัด นำร่องรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในเขตบางเขน กรุงเทพฯ

เปิดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์จากทั่วประเทศ พร้อมรุกตลาดออนไลน์กระจายสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ที่ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จำกัด นำร่องในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เดินหน้าพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  จับมือขบวนการสหกรณ์เชื่อมโยงกัน แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย กระจายถึงมือผู้บริโภค พร้อมรุกตลาดออนไลน์กระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์   ธ.ก.ส. จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสินค้าระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ร้านค้า  ขยายช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ ระหว่างร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จำกัด กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่ง  ประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ผักสด ผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ ประเภทข้าวสาร อาหารแปรรูป มีการเชื่อมโยงซื้อขายสินค้ากับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ในจังหวัดต่าง ๆ เช่น สกต.บุรีรัมย์ จำกัด สกต.ชัยนาท จำกัด สกต.พัทลุง จำกัด สกต.นครพนม จำกัด และ สกต.นครปฐม จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวสารคุณภาพดี  สินค้าประเภทเนื้อ จากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด ประเภทผักปลอดสารพิษ ผลไม้ตามฤดูกาล เชื่อมโยงกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ประเภทเสื้อผ้าและผ้าพื้นเมือง เชื่อมโยงกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ได้แก่ กาแฟ นม น้ำตาลทราย น้ำตาลสด เชื่อมโยงกับชุมนุ  ร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จากนั้นได้เยี่ยมชมสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์เครือข่ายที่นำมาจำหน่ายในร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จำกัด ด้วย

ทั้งนี้ ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จำกัด มียอดการจำหน่ายสินค้าในรอบบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท สินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ได้แก่ ข้าวสาร กาแฟ นม น้ำตาลทราย ผักและผลไม้ โดยมีช่องทางจำหน่ายสินค้าหลากหลายช่องทาง ทั้งการวางจำหน่ายภายในร้านสหกรณ์ฯ ซึ่งได้ตกแต่งพื้นที่ดูเป็นระเบียบเพื่อให้สินค้าดูสดใหม่สะอาดและปลอดภัย ตามแนวคิด Fresh From Farm  นอกจากนี้ ยังมีการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่  เฟซบุ๊คแฟนเพจ “ร้านสหกรณ์ ธกส. จำกัด” และเว็บไซต์ www.storebaac.com รวมทั้งเปิดให้มีการสั่งจองสินค้าล่วงหน้า ซึ่งจะมีการจัดทำปฏิทินการจำหน่ายสินค้ารายสัปดาห์แจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าด้วย

สำหรับการเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบาย  ของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พัฒนา ร้านสหกรณ์ให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าและผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง ๆ  เช่น ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ เนื้อ ปลา อาหารแปรรูป ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าสหกรณ์มากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้บริโภค คัดสรรสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สด สะอาดและปลอดภัย มาจำหน่ายภายในซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด สดจากฟาร์มถึงมือคุณ Fresh From Farm by Co-op ปัจจุบันมีสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 94 แห่ง โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการจัดการร้าน การสร้างนวัตกรรมการบริการ การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซุปเปอร์  มาเก็ตสหกรณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม และจะขยายซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ไปยังพื้นที่และชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *