กรมพลศึกษาเตรียมจัด Peace Game 63 ส่งเสริมกีฬาจังหวัดชายแดนใต้ สู้ภัยโควิด-19


กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา แถลงข่าว “โครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข PEACE GAME ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยแบ่งเป็น 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลสันติสุข และมวยไทยสันติสุข โดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล รอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และการแข่งขันมวยไทย รอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนงบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นไปตามนโยบายเพิ่มเติมของรองนายกรัฐมนตรี สำนักการกีฬา ในรูปแบบใหม่ New Normal วางมาตรการและเงื่อนไขจัดการเเข่งขันกีฬาในยุคโควิด-19 เเบบปลอดภัย เพื่อเป็นเครื่องยืนยันการันตีสร้างความมั่นใจให้เเก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ โค้ช เเละประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้แทนกรมพละศึกษา ท่องเที่ยว และการกีฬาจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นประธานเปิดงาน
นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้แทนกรมพละศึกษา ท่องเที่ยว และการกีฬาจังหวัดนราธิวาส เผยว่า
“โครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข PEACE GAME ประจำปีงบประมาณ 2563 ถือเป็นงานประจำปีที่ได้จัดขึ้นทุกปี โดยปีนี้เนื่องจากสถานการ์ณโควิด-19 จึงทำให้เราได้เลื่อนการจัดการแข่งขัน แต่ถือเป็นความโชคดีที่ประเทศไทยได้มีมาตรการอย่างเคร่งครัดในการจัดการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที จึงทำให้เราได้กำหนดจัดงานได้อีกครั้ง เเต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการเเละความปลอดภัยทางสาธารณสุข โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้วางมาตรการและเงื่อนไขจัดการเเข่งขันกีฬาในยุคโควิด-19 เเบบปลอดภัย ทำตามข้อกำหนดเเละเงื่อนไขอย่างเข้มงวด เป็นการการันตีสร้างความมั่นใจให้เเก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ โค้ช เเละประชาชนทั่วไปด้วย

สำหรับการจัดโครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข PEACE GAME ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตระหนัก ถึงปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเห็นควรยกระดับการจัดการแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันมวยไทย ให้ลงไปสู่พื้นที่ในระดับตำบล เพื่อสอดคล้องกับแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เกิดความรัก ภาคภูมิใจและหวงแหนในท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ มีความเข้าใจการดำเนินการงานภาครัฐ ยอมรับ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพิ่มขึ้น โดยวัตถุประสงค์การดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ยอมรับ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพิ่มขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เกิดความรักในถิ่นกำเนิด และเพื่อใช้กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเป็นสื่อในการปลูกฝังให้เกิดความรักในท้องถิ่น ความสามัคคีความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในชุมชนและระหว่างชุมชน ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงและไม่สนับสนุนการก่อความรุนแรงในชุมชน

ในครั้งนี้กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาต่างๆ ในพื้นที่ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันฟุตบอล และมวยไทย ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ4 อำเภอ สงขลา ที่ผ่านมามีเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่รวมกว่า 400,000 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งกีฬาฟุตบอล และมวยไทย เป็นจำนวนมากท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งปีนี้เราก็ยังคงคาดหวังที่จะได้รับความสนใจมากขึ้นกว่าทุก ๆ ครั้ง

สำหรับการจัดโครงการ “แข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข (PEACE GAME กีฬาสร้างฝัน เพื่อสันติสุข)”ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่จะจัดขึ้นประกอบด้วยหลายหน่วยงานดำเนินการรับผิดชอบประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา, สถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตยะลา, จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา, ท้องถิ่นจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา, องค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา, อำเภอทุกอำเภอภายใน จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา, สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 จังหวัดสงขลา และ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

โดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล รอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และการแข่งขันมวยไทย รอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *