“สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน “ร่วมผลิตบุคลากร สาขาการออกแบบระบบอัตโนมัติ หลังโควิด 19

เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต(Automation System Integration and Production Line Improvement Concept) ให้กับผู้ประกอบกิจการ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบและบุคลากรจากภาคการศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็น SI Warrior หรือนักปฏิบัติการระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือ” 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 น.ส.สุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดเผยว่า การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต, บริษัท ฟอร์ซฟูลคอปอเรชั่น จำกัด และกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานคนละภาคส่วนแต่มีเป้าประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ สร้าง SI Warrior หรือนักปฏิบัติการระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ รองรับตำแหน่งงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการแพทย์ ซึ่งยังเป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการมากในภาคภาคอุตสาหกรรมของประเทศ การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ฟอร์ซฟูลคอปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบกิจการด้านการผลิตระบบวิศวกรรมเครื่องกลอัตโนมัติ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ เป็นภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำด้านการฝึกปฏิบัติ เนื้อหาหลักสูตรที่จำเป็นต่อการทำงาน และสุดท้ายคือการพิจารณารับผู้จบการฝึกอบรมเข้าทำงาน 
 โดยฝึกอบรมระยะเวลา 150 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 – 8 สิงหาคม2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *