ผู้ช่วย รมว.แรงงาน ตัดริบบิ้นเปิดงานโครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศ วรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน โครงการ“Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวไพลินจินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายแพทย์ ชุมพล เดชะอำไพผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายสุรสิทธิ์ ศรีแก้ว ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ

          ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนในโอกาสเป็นประธานในการจัดงาน Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ว่ากระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีนโยบายที่เน้นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุก ให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการ โดยให้ความสำคัญ ในเรื่องสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลัก ในการจัดงานในวันนี้ ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะโครงการนี้สามารถสนองตอบสภาพปัจจัยซึ่งประเทศไทย และทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสCOVID-19 ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร ที่สะอาดเป็นประโยชน์ เหมาะสม ถูกหลักอนามัย และมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งกาย และใจ รวมทั้งแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมด้านสุขภาพ ผ่านหลักการ 3 H ได้แก่ Helping การดูแลให้ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน Healthy การส่งเสริมให้มีสุขภาพและป้องกันโรคให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนHarmless การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอันตรายและสร้างความปลอดภัยทั้งในการทำงาน และนอกเวลาการทำงาน

          ด้านนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การจัดงาน “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในครั้งนี้ว่า การดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สถานพยาบาลและหน่วยงานภาคีเครือข่าย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญกับสำนักงานประกันสังคม ร่วมกันรณรงค์การขับเคลื่อนการจัดงานฯ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ “ป้องกันก่อนเยียวยา” และ เรื่อง โรคจากการทำงาน พร้อมกันนี้ยังมีการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี การจัดนิทรรศการด้านการฝึกอาชีพ ด้านการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี และนิทรรศการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน กิจกรรมของสำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยดำเนินการตามหลักการ Social distancing เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคม โดยกระทรวงแรงงาน มีความตั้งใจ ที่จะดูแลแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน การเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน ในชีวิตต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *