“สมาคมไทย-เนปาลี” มอบสิ่งของ ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

สมาคมไทย-เนปาลี (ประเทศไทย)
(แผนก ฝ่ายช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์)
ได้แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในสาขาต่างๆของสมาคมฯทั่วประเทศไทย ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หรือช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19สาขาต่างๆของสมาคมฯได้ดำเนินงานตามกำหนดการให้ความช่วยเหลือสิ่งจำเป็นด้านปัจจัยสี่ ด้านทางการเงินแก่บางครอบครัวตามความต้องการของพวกเขา
   สมาคมไทย-เนปาลี(ประเทศไทย) มีส่วนร่วมแจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคแม้ว่าสถานที่นั้นๆไม่มีสาขาของสมาคมฯ ก็ตาม ประชาชน 8,645คน จาก 2,508 ครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือจาก สาขาย่อย, สาขาต่างๆของสมาคมฯ ผลิตอาหารมามากกว่า400-700 คน ต่อวันตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยันปัจจุบันจนถึงอนาคตและยังได้ร่วมกับชมรม, มูลนิธิ, สมาคมฯ ต่างๆ องค์กรอื่นๆ ในการให้ร่วมบริการ ในทำนองเดียวกันสมาคมฯยังให้การช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา56คนที่มาจากประเทศเนปาล เพื่อการศึกษาในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือร่วมใจกับสถานฑูตเนปาล(ประจำประเทศไทย) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การเคลื่อนไหวของแผนกฝ่ายช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ยังคงดำเนินการอยู่ทั่วสาขาของสมาคมฯและที่อื่นๆทั่วไป โดยใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างสูงสุด
  สมาคมไทย-เนปาลี(ประเทศไทย) ส่วนกลางร่วมกับแผนกฝ่ายช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ได้ออกประกาศกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลในกรณีที่มีความไม่สะดวกเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคและได้มอบหมายให้เลขานุการของสมาคมฯ ประสานงาน
  หัวหน้าแผนกฝ่ายช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ กล่าวว่างานบรรเทาทุกข์สามารถดำเนินการได้ด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯฝ่ายต่างๆและหลายคน ร่วมด้วยช่วยกัน สังคมยังต้องการความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
   เลขานุการของสมาคมฯยังกล่าวอีกว่าผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19จากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศหรือสาขาต่างๆของสมาคมฯที่อยู่ตามหัวเมืองท่องเที่ยว ได้ติดต่อกับสมาคมฯส่วนกลาง และ ทุกความพยายามได้ดำเนินการโดยสมาคมฯและสาขาของสมาคมฯ
     สมาคมฯขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ช่วยเหลือในกระบวนการบรรเทาทุกข์ในนามของสมาคมฯ ที่ช่วยสนับสนุนจากบุคคลและสมาชิกของสมาคมฯ ทุกหน่วยงาน ช่วยเหลือทุกด้านและองค์กรต่างๆ เพื่อการคลายบรรเทาทุกข์ นายสมชาย ชาตรี นายกสมาคมไทย-เนปาลี(ประเทศไทย) กล่าว
   และยังกล่าวอีกเช่นกันว่า สมาคมฯยังคงดำเนินการและเยียวยากี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19อย่างมุ่งมั่นอีกต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *