ตั้งผอ.กัลยาณีฯ เป็นอนุกรรมาธิการศึกษา

นักการศึกษาผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์  ความรู้ความสามารถ  จากภาคใต้  เข้าทำหน้าที่สำคัญด้านการจัดการศึกษาของชาติ
ผู้สื่อข่าวรายงาน 19 มิถุนายน 2563  นายนพคุณ  รัฐไผท  ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฏร  ได้ลงนามแต่งตั้ง  ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชื่อดังประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษา  เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฏร 
 หลังจากที่คณะกรรมาธิการได้ประชุมครั้งล่าสุด    พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีความรู้  ความสามารถ  มีประสบการณ์จากทั่วประเทศ  มาทำหน้าที่นี้  และได้ทำการคัดเลือก ดร.ส.สมบัติ  เป็น 1 ใน 10 ของคณะอนุกรรมการฯ
สำหรับดร.ส.สมบัติ   มีสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  เป็นนักการศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์  ทั้งด้านการเรียนการสอน  การจัดการ  การบริหารการศึกษา  เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  โรงเรียนโยธินบำรุง  และเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาอื่นๆที่สำคัญอีกหลายแห่ง

ดร.ส.สมบัติ  เป็นนักการศึกษาหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล   เป็นผู้ซึ่งได้รับการยอมรับ   ด้านการจัดการศึกษา   คุณภาพการเรียนการสอน   ได้ริเริ่มนำเอากรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน   มาประยุกต์ในใช้ในบริบทการจัดการเรียนการสอน   ของสถาบันการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 พร้อมทั้งส่งเสริม  ให้ครู – อาจารย์    เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์   จากการมีมาตรฐานวิชาชีพ   ด้านการสอน   อันเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพ  และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน   ที่มีคุณภาพทัดเทียมตามมาตรฐานสากล  รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มนำแนวทางใหม่ๆ  ที่ใช้ในการเรียนการสอน  มาปรับใช้ได้อย่างดียิ่ง
การได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฏรในครั้งนี้  บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ต่างแสดงความยินดีกันเป็นอย่างมาก  เพราะเชื่อว่าดร.ส.สมบัติจะสามารถ  เสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาของไทย   การเรียนการสอนที่ดีเหมาะสม  กับเยาวชนและสภาพสังคมไทย  ต่อคณะกรรมาธิการได้อย่างชัดเจน  และเป็นรูปธรรม
เนื่องจากดร.ส.สมบัติ   ที่ได้เคยวิเคราะห์แสดงทัศคติว่า   ผลของการศึกษาไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาว   เป็นการดำเนินการเพื่ออนาคต    การศึกษาจึงจำเป็นต้องสอดคล้อง  สนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลง  และความต้องการในอนาคต    เราจัดการศึกษาวันนี้   เพื่อตอบสนอง   สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงและความต้องการในอนาคต    เราต้องรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมไทยและประเทศชาติของเราเป็นอย่างไรเราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *