วช. เตรียมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567” ยิ่งใหญ่!รวมพลังวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ ชมความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมงานวิจัยลงทะเบียนจองที่นั่งล่วงหน้าได้แล้ว!

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ เตรียมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567” (Thailand Research Expo 2024) ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “สานพลังวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

ปีนี้ วช. มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม” โดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีการประชุมสัมมนากว่า 150 หัวข้อ ครอบคลุมประเด็นสำคัญหลากหลาย อาทิ Soft Power : พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ , CEO Forum : Act Now Towards a Sustainable Future , ภูมิใจคนไทยถวายงานในหลวง , Future Talent Empowerment : สร้างคนให้ตรงใจ ตอบโจทย์วิจัยของประเทศ , เปิดตัวนักวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2567 , Haze Free ยกระดับเกษตรไร้ควัน , การยกระดับอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยด้วยงานวิจัย , การสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันแบบไทยในบริบทสากล: ทำไมเราล้าหลัง และประชาชนจะช่วยอะไรได้? , ถอดบทเรียนหลักสูตรและกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย : 14 ปี ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาอย่างไรให้ก้าวสู่นักวิจัยตัวน้อยแบบพลเมืองโลก , ยกระดับงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน , นวัตกรรมเพื่อการป้องกันอาชญากรรม (Innovation for Crime Prevention) , การสร้างเครือข่ายและกลไกการยกระดับการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในสังคมไทย , การพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร การตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม จังหวัดสุรินทร์ ฯลฯ รวมถึงการนำเสนอบทความผลงานวิจัย และการประชุมให้ความรู้ในช่วง Twilight Program
ส่วนภาคนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย ซึ่งมีการนำเสนอนิทรรศการผลงาน วิจัย และนวัตกรรม ทั้งในมิติเชิงนโยบาย สังคม-ชุมชน และพาณิชย์ – อุตสาหกรรม กว่า 1,000 ผลงาน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567” (Thailand Research Expo 2024) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://researchexporegistration.com
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ดูรายละเอียดได้ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2579-1370-9 ต่อ 515, 517, 518 ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบล่วงหน้าเท่านั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *