ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้าน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จัดอบรมเรื่อง “การผลิตทุเรียนหมอนทองเชิงพาณิชย์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การผลิตทุเรียนหมอนทองเชิงพาณิชย์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง AG 2109 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภายในงานมีการอบรมการปลูก การดูแลรักษา การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช การเก็บเกี่ยว การส่งออกผลสด เนื้อทุเรียนสดด้วยเทคโนโลยียืดอายุการเก็บรักษา

วิทยากร ประกอบด้วย รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร,ศ.ดร.อําไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ผศ.สุขสวัสดิ์ พลพินิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโดย ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/MXquNQszpiJGX2Zu7

สอบถามเพิ่มเติม : 055 96 3014

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *