อว. มอบนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดย ม.บูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย 2024 (SUN THAILAND) (สัญจร) ครั้งที่ 1

อว. มอบนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดย ม.บูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย 2024 (SUN THAILAND) (สัญจร) ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยหรือ SUN THAILAND (สัญจร) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567

ซึ่ง นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่ากระทรวง อว.มอบหมายให้ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. มาเป็นประธานเปิดงาน และ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุม ธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

SUN THAILAND เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคส่วนการศึกษา โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 16 แห่งเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก 49 มหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมใหม่อีก 2 แห่ง และอีก 5 แห่งอยู่ระหว่างการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง SUN THAILAND ที่ผ่านมาประกอบด้วย การประชุมเครือข่ายสัญจรที่หมุนเวียนให้สมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพ การจัดงานประจำปีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันองค์ความรู้ การมอบรางวัลให้กับโครงการหรือผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี การขยายความร่วมมือในเวทีระดับนานาชาติและองค์กรต่าง ๆ เช่น Banpu NEXT เพื่อขับเคลื่อนก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net zero Emissions นอกจากนี้เครือข่าย SUN THAILAND ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ Carbon Neutrality ในปี 2040 ด้วยคาดหวังว่าการจัดประชุมครั้งนี้จะมีการเสนอแนวทางเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เครือข่ายมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญคือ การต้นแบบสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในสังคมไทยต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *