Code Genius จัดแข่งขัน Scratch ระดับชาติปีที่ 3ในงาน “National Scratch Competition 2023” งานแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ให้เยาวชนไทยก้าวไกลด้วยทักษะ Coding

Code Genius สถาบันสอน Coding สำหรับเด็กอันดับ 1 ของไทย ในเครือ LEARN Corporation ผู้นำด้าน Lifelong Learning EdTech จัดงาน National Scratch Competition 2023 หรือ การแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ ประจำปี 2566 กิจกรรมแข่งขัน Coding สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เยาวชนไทยสนใจทักษะวิทยาการคำนวณ และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างชาญฉลาด เพราะทักษะวิทยาการคำนวณถือเป็นทักษะพื้นฐานของการแก้ปัญหาและการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เยาวชนสร้างสรรค์เทคโนโลยีได้ในอนาคต โดยกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาทัดเทียมระดับนานาชาติ และปลูกฝังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

คุณชนปทิน พลาพิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ผู้บริหาร และผู้ก่อตั้งสถาบันโค้ดจีเนียส ในเครือ LEARN Corporation กล่าวว่า “Code Genius และ LEARN Corporation ให้ความสำคัญกับ Lifelong Learning หรือการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดในช่วงวัย เราพยายามพัฒนานวัตกรรม EdTech เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ซึ่งการแข่งขันนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรม Scratch ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณของกระทรวงศึกษาฯ ที่เน้นให้ทักษะ Coding เป็นทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ

ในอีก 20 ปี ที่เด็ก ๆ วัยนี้ จะโตไปเป็นผู้ใหญ่นั้น โลกจะเป็นไปด้วยเทคโนโลยี ที่คาดว่าจะนำโดย AI หรือ Artificial Intelligence ที่เข้ามาช่วยเราทำงานได้เร็วขึ้น ออกไอเดียใหม่ ๆ หรือช่วยเราตัดสินใจต่าง ๆ ด้วยฐานข้อมูลมหาศาล ทักษะที่จำเป็นสำหรับน้องๆวัยนี้นั้นจะต่างไปจากเมื่อก่อนอย่างมาก ทักษะ Coding และ การเข้าใจและใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาดนั้น จึงเป็นจุดตัดที่สำคัญในการประสบความสำเร็จ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา Coding จึงเป็นวาระที่สำคัญของการพัฒนาเยาวชน ที่ผู้ปกครอง และนักการศึกษาทุกคน ควรช่วยกันให้เยาวชนไทย สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด หรือยิ่งไปกว่านั้น คือการเทคโนโลยีเป็นของตนเอง

การแข่งขันครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งสร้างผลงานในหัวข้อ ที่จะช่วยให้ ตัวเอง, สังคมรอบตัว หรือโลกใบนี้ ดีขึ้น เป็นการกระตุ้นให้เด็ก ๆ เห็นว่า ทักษะ Coding นั้น ทำให้เด็ก ๆ มีพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง หรือสังคมรอบ ๆ ตัวได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว การฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าแข่งขันเองแล้ว ยังช่วยกระตุ้น และสร้างความตื่นรู้ให้เยาวชนไทยสนใจเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบอีกด้วย”

การแข่งขัน National Scratch Competition 2023 โดย Code Genius จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รอบแรก ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งผลงานที่สร้างจากโปรแกรม Scratch เข้าแข่งขันในหัวข้อ “Better Self หรือ Better Community” ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น และหัวข้อ “Better World” ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผู้สมัครจากทั่วประเทศมากกว่า 200 คน เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบไปสอบแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ณ LSP School หรือ โรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยในงาน ได้รับเกียรติจาก ดร. จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่ให้ความสำคัญด้านทักษะวิทยาการคำนวณในเยาวชน ได้แก่ สถาบัน LingoAce Thailand, B2S Club, Tipco SuperKids, Tofusan และ LSP School หรือ โรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ที่สนับสนุนสถานที่จัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน National Scratch Competition 2023 ได้แก่
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

  • รางวัลชนะเลิศ เด็กชายวิร อรุณเรืองศิริเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอำนวยศิลป์ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่สนับสนุนโดย LEARN Corporation , ชุดของรางวัลจาก LingoAce Thailand มูลค่ารวมกว่า 9,950 บาท และชุดของรางวัลจาก B2S Club มูลค่ารวมกว่า 2,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายกันต์ธีร์ ศรีกรีพุทธนะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ที่สนับสนุนโดย LEARN Corporation, ชุดของรางวัลจาก LingoAce Thailand มูลค่ารวมกว่า 9,950 บาท และชุดของรางวัลจาก B2S Club มูลค่ารวมกว่า 1,500 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 Adulwit Pechprasarn ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ที่สนับสนุนโดย LEARN Corporation, ชุดของรางวัลจาก LingoAce Thailand มูลค่ารวมกว่า 9,950 บาท และชุดของรางวัลจาก B2S Club มูลค่ารวมกว่า 1,300 บาท

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

  • รางวัลชนะเลิศ Prin Kumpree ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน Cranberry International School ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่สนับสนุนโดย LEARN Corporation, ชุดของรางวัลจาก LingoAce Thailand มูลค่ารวมกว่า 9,950 บาท และชุดของรางวัลจาก B2S Club มูลค่ารวมกว่า 2,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายจิณณ์ ยศสุนทร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ที่สนับสนุนโดย LEARN Corporation, ชุดของรางวัลจาก LingoAce Thailand มูลค่ารวมกว่า 9,950 บาท และชุดของรางวัลจาก B2S Club มูลค่ารวมกว่า 1,500 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายนนทพัทธ์ วีระพัฒนนิรันดร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสหวิทย์ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ที่สนับสนุนโดย LEARN Corporation, ชุดของรางวัลจาก LingoAce Thailand มูลค่ารวมกว่า 9,950 บาท และชุดของรางวัลจาก B2S Club มูลค่ารวมกว่า 1,300 บาท

สถาบัน Code Genius ในเครือ LEARN Corporation เล็งเห็นถึงความสำคัญของทักษะ Coding จึงมีพันธกิจในการใช้ Coding เป็นเครื่องมือ เพื่อเพิ่มทักษะการคิด (Think), การแก้ปัญหา (Solve), และการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovate) ให้กับเยาวชนไทย รวมถึงการต่อยอดทักษะการเขียนโปรแกรมระดับสูงในเยาวชนให้ทัดเทียมนานาชาติ ในปัจจุบัน Code Genius มีพันธมิตรที่ช่วยขยายสาขาต่าง ๆ ของสถาบันที่ต่อไปจะขยายสาขาไปทั่วประเทศไทย และยังเปิดรับผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันมาร่วมขยายธุรกิจการศึกษา Coding เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในสังคมไทยไปด้วยกัน


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *