งานวันสตรีสากล ส่อเค้าวุ่น…กลุ่มคณะกรรมการสตรีสากลยุโรป ..โวย..!

หลังจากงานวันสตรีสากล ครั้งที่6 ณ กรุงเวียนนา ซึงเป็นการรวมตัวของ กลุ่มสตรีไทยจิตอาสาในต่างแดน กว่า 20 ประเทศ ที่จัดขึ้น เมื่อ วันที่ 12 -13 มีนาคม 63 ที่ผ่านมา..มีปัญหาตามมาจนได้ เมื่อกลุ่มคณะกรรมการสตรีสากลยุโรป ไม่พอใจ ในการจัดงานทั้งๆ ที่ยื่นเรื่อง คัดค้าน เนื่องด้วยในสถานการณ์ covid-19 เริ่มระบาดในส่วนภาคพื้นยุโรป สร้างความตึงเครียดและล่อแหลมต่อความปลอดภัยของสมาชิก สตรีสากลยุโรป เช่นนี้ ข้อเสนอให้เจ้าภาพผู้รับหน้าที่จัดงาน ให้กลับไปพิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการจัดงานครั้งนี้ ออกไปก่อน เพื่อความปลอดภัยของเหล่าสมาชิก

แต่..! เจ้าภาพ กลับยังคง เดินหน้าจัดงาน วันสตรีสากล นี้ต่อไป ทั้งๆที่  สถานทูตไทย ณ กรุงเวียนนา ได้เชิญคณะทีมงานเจ้าภาพผู้จัดงาน เข้าพบ เพื่อหารือ เพื่อพิจารณาการยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงานครั้งนี้ ออกไปก่อน  เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกผู้ที่เข้ามาร่วมงาน  และพิจารณาเรื่องการชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมงานด้วย ทั้งหมด พร้อมทั้งแจ้งกลับทาง สถานทูตไทย ณ กรุงเวียนนา  ให้ทราบด้วย ซึ่งทางเจ้าภาพรับปาก ด้วยดี

แต่…! ทางเจ้าภาพกลับเมินเฉย ต่อคำขอของ ทาง สถานทูตไทย ณ เวียนนา.. เดินหน้าจัดงาต่อ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ของสมาชิก จากวิกฤต covid-19 ที่เริ่มระบาดในส่วนภาคพื้นยุโรป และมีเจตนาไม่โปร่งใสในการจัดงาน อีกทั้ง มีเจตนาไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมงาน จนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง สร้างความไม่พอใจ ต่อ กลุ่มคณะกรรมการสตรีสากลยุโรป เป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องออกแถลงการณ์ ไม่รับรองการจัดงาน“วันสตรีสากล ครั้งที่6”ของ “สมาคมเพื่อนไทยออสเตรีย”  ซึ่งแน่นอนว่าคงต้องรอการคำชี้แจงจาก “เจ้าภาพผู้จัดงาน”  ต่อไป                                                      

……………………………………………………………………..

แถลงการณ์

สวัสดีค่ะ ดิฉัน “นางดารณี พรหมพันธุ์ คอปแฮม” ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการสตรีสากลยุโรปและตัวแทนกลุ่มผู้ยกเลิก การเข้าวันสตรีสากล ครั้งที่6 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2563

 สืบเนื่องจาก “สมาคมเพื่อนไทยออสเตรีย” ได้รับเป็นเจ้าภาพ จัดงาน “วันสตรีสากล ครั้งที่6 ” ประจำปี2563 นี้  ซึงเป็นการรวมตัวของ กลุ่มสตรีไทยจิตอาสาในต่างแดน กว่า 20 ประเทศ เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ซึ่งสมาชิกทุกท่าน มีความยินดีและพร้อมใจที่จะมาร่วมงาน อันทรงเกียรติ์นี้ และได้เตรียมพร้อม ทั้งทางด้านเอกสารการเงิน ,เอกสารการเดินทาง พร้อมได้ส่งสำเนาพาสปอร์ต สำหรับสถานที่สำคัญเช่นองค์การยูเอ็น เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากนั้น  ได้เกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดไวรัส Covid-19 ทั่วโลก ระบาดมาถึงยุโรป และ อิตาลี จนสถานการณ์เริ่มรุนแรงบายปลายขึ้น ทางกลุ่มคณะกรรมการสตรีสากลยุโรป ได้มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ควรมีมาตรการปลอดภัยสูงสุดในภาวะเช่นนี้ ซึ่งทางเจ้าภาพ(สมาคมเพื่อนไทยออสเตรีย) ในการจัดงาน “วันสตรีสากล 63” เสนอให้สองทางเลือก คือ จะจัดต่อ หรือ ยกเลิก  ซึ่งถ้ายกเลิก และยินดีชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมงานทั้งหมด หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายบางส่วนแล้ว  ซึ่งผลสรุปเสียงส่วนใหญ่ กว่า 99 ท่าน จากผู้ร่วมงานทั้งหมด 156 ท่าน เห็นควรให้ยกเลิกงานนี้เสีย ด้วยเหตผลที่ว่า วิกฤติ Covid-19 ครั้งนี้  เริ่มรุนแรงและลุกลามไปหลายประเทศเป็นวงกว้าง จึงเป็นเหตุอันสมควรให้งดเว้น และเลื่อนการจัดงาน “วันสตรีสากล ครั้งที่6” นี้ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ จะดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย  ในสถานการณ์เช่นนี้เราคงไม่สามารถทำใจไปจะร่วมงานรื่นเริงได้และขอให้เจ้าภาพเข้าใจและเห็นด้วยกับเจตนารมณ์ครั้งนี้ เพื่อความถูกต้องตามข้อตกลง จึงได้ขอให้ทางเจ้าภาพเป็นตัวแทนไปคุยกับทางโรงแรมเพื่อยกเลิก เลื่อนวัน หรือเปลี่ยนเป็นคูปอง มาใช้ ในอนาคต

ซึ่งทางเจ้าภาพ ได้แจ้งกลับบอกขอเวลาประชุม 1 อาทิตย์ อีกทั้งทางสมาชิกยังได้ส่ง จม. แจ้งทางเจ้าภาพพร้อมรายชื่อ 99 ท่านที่แจ้งยกเลิกการร่วมงาน จากจำนวน 156 คน หลังจากนั้น 7 วัน ทางผู้จัด ได้แจ้งกลับมาว่าจะจัดงานต่อ และจะไม่คืนเงิน ทางกลุ่มสมาชิกผู้ยกเลิก แต่อย่างใด

 คณะกรรมการสตรีสากลยุโรป จึงมีความจำเป็นต้องเขียน จม ร้องเรียน ถึง สถานทูตไทย ณ เวียนนา ขอให้ช่วยตรวจสอบความโปร่งใส พร้อมกับส่งสำเนาถึงทุกสถานทูตไทย ที่สมาชิกพำนักอยู่ อาทิ “ฝรั่งเศส, อังกฤษ, กรีซ, อิตาลี”  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 63  ซึ่งทาง สถานทูตไทย ณ เวียนนา ได้ตอบรับ และเชิญ “ประธานสมาคมเพื่อนไทยออสเตรียและคณะ” เข้าพบ เพื่อขอคำชี้แจงรายละเอียดของจัดงานในครั้งนี้

ขณะเดียวกัน ทางรัฐบาลออสเตรียได้ประกาศขอความร่วมมือ งดจัดงานรื่นเริงซึ่งเป็นการรวมตัวของคนหมู่มากไม่ว่าจะเป็นการจัดงาน กลางแจ้งมากกว่า 500คน หรือภายในสถานที่ เกินกว่า 100 คน ที่ต้องงดเว้น ซึ่งในการจัดงาน “วันสตรีสากล ครั้งที่6” ครั้งนี้ทางเจ้าภาพได้แจ้งกับทาง สถานทูตไทย ณ เวียนนา ว่า จะมีแขกและสมาชิกเข้าร่วมงานนี้ มากกว่า 100 คน สถานทูตไทย ณ เวียนนา จึงขอให้ทางเจ้าภาพ ยกเลิกการจัดงานครั้งนี้ และและพิจารณาเรื่องการชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมงานด้วย ทั้งหมด พร้อมทั้งแจ้งกลับทาง สถานทูตไทย ณ กรุงเวียนนา  ให้ทราบด้วย ซึ่งทางเจ้าภาพรับปาก ด้วยดี

แต่…! ทางเจ้าภาพกลับเมินเฉย ต่อคำขอความร่วมมือของ สถานทูตไทย ณ เวียนนา เดินหน้าจัดงาต่อ และไม่ชดเชยค่าใช้จ่าย สร้างความเสียหายแก่กลุ่มสมาชิก และ สร้างความสงสัย ถึงความโปร่งใส่ ในการจัดงาน ของเจ้าภาพในครั้งนี้  สมาคมผู้ก่อตั้งงานสตรีสากลในยุโรป จึงได้มีแถลงการณ์ ไม่รับรองการจัดงาน“วันสตรีสากล ครั้งที่6”ของ “สมาคมเพื่อนไทยออสเตรีย” ด้วยเหตุเพราะที่ว่า “สมาคมเพื่อนไทย ออสเตรีย” ไม่ทำตามจุดประสงค์ของการจัดงานและ คณะกรรมการสตรีสากลยุโรป รวมไปถึงความ ไม่น่าไว้วางใจในความโปร่งใส ในการจัดงาน ครั้งนี้  อีกทั้งยังไม่ชี้แจง ถึงรายรับรายจ่าย ในการจัดงาน ให้เป็นที่กระจ่างแก่กลุ่มสมาชิก

จึงเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ ได้เสนอข่าวการจัดงานสังสรรค์ครั้งนี้ เหมือนไม่เห็นความสำคัญถึงภัยพิบัติและความสูญเสีย ขณะที่ทั่วโลกกำลังต่อสู้กับเชื้อไวรัส Covid-19 สร้างความเศร้าโศกสะเทือนใจกับผู้ที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ข่าวปิดประเทศเพิ่มขึ้นตามความรุนแรงของการแพร่ระบาด จึงใคร่เรียนมาเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ในการนำเสนอข่าว. พลังคนไทยในต่างแดน จัดงานวันสตรีสากล ที่ เวียนนา แม้เจอปัญหาโควิด-19 ใน ไทยรัฐออนไลน์  เมื่อ วันที่ 19 มี.ค. 2563 


 ด้วยความเคารพ

จาก ตัวแทนคณะกรรมการสตรีสากลยุโป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *