สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และทุนการศึกษาแก่เยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจาก เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชจักรีวงศ์ สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตั้งแต่ยังทรงเป็นยุวกษัตริย์ จึงถือเป็นวันสิริมงคลแก่การพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และทุนการศึกษาแก่เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากศิลปิน นักแสดง และรุ่นพี่เยาวชนดีเด่น ร่วมแสดงความยินดี และกล่าวแสดงความรู้สึกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนดีเด่น อาทิ

🔹คุณอรุณณภา พานิชจรูญ นักแสดงช่อง 3 และลูกกตัญญูฯ ปี 2566
🔹ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปักนางสาวไทยชลบุรีปีล่าสุด นักร้องลูกทุ่ง และรองสารวัตรกลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ
🔹น้องอายจิงจิง ไทดอลมิวสิค-ณัฐฎา กุลกรรณ์ น้กร้องสังกัดค่าย GMM และเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ปี 2560
🔹ว่าที่ร้อยตรี ธนัท ชัชวาลย์ นักแสดงช่อง 3 และลูกกตัญญู ปี 2564
🔹แพรพลอย เดชชินบัญชร ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2022
🔹คุณภาคภูมิ เปี่ยมปัจจัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีพี ไลเซนส์ จํากัด
🔹คุณพัชมณ สินธนเจริญวงศ์ ผู้แทนบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้รับเกียรติจาก คุณชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คุณชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ คุณพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กรรมการอำนวยการ กรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน อนุกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง รวมทั้งสมาชิกชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมในงานด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *