จัดงานประกวดมิสแกรนด์ สมุทรสาคร 2020


เนื่องด้วยทางกองประกวด มิสแกรนด์ สมุทรสาคร จะจัดให้มีการประกวด ขึ้นวันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ บางยางโคโลเนียล จะมีการทำกิจกรรมเก็บตัวผู้เข้าประกวด ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ณ ท่าไม้รีสอร์ท ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน การประกวดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อค้นหาตัวแทนนางสาวในแต่ละจังหวัด ที่มีอายุตั้งแต่ 17-27 ปี มีบุคลิกภาพที่ดี มีไหวพริบ สติปัญญามีความรู้ ความสามารถ รักวัฒนธรรมถิ่นเกิด มีจริยธรรมและเป็นคนดีมีจิตอาสา เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และพร้อมที่จะเข้าร่วมประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 ในระดับประเทศ
 2. เพื่อให้ผู้ชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ เป็นเสมือนตัวแทนกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ในการร่วมรณรงค์ สร้างสรรค์ กิจกรรมของจังหวัดรวมถึงการสร้างแนวคิด “การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” และ การมีสำนึกรักบ้านเกิด
 3. เพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและส่งเสริมงานธุรกิจงานอุตสาหกรรมงานของดีจังหวัด งานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ก้าวสู่ระดับสากล
 4. เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการจัดตั้งศูนย์รวมที่ร่วมรณรงค์หารายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ หรือกิจกรรมงานสาธารณกุศล
 5. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งของสตรีไทยในจังหวัดอย่างมีศักยภาพและมีความเป็นสากล

โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติ ผู้สมัครดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย โดยกำเนิดในประเทศไทยหรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว
 2. เพศหญิงโดยกำเนิด
 3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
 4. มีอายุระหว่าง 17- 27 ปี ( หรือผู้ที่เกิดในปี 2536-2546) กรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
 5. มีบุคลิคดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาดมีความรอบรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม
 6. เป็นโสดไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนา หรือเป็นพิธีการใดๆทั้งในและ ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อน จนถึงและในระหว่างการประกวด Miss Grand Samut Sakhon 2020 รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆในการประกวด Miss Grand Samut Sakhon 2020 (กรณีได้รับตำแหน่ง)
 7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
 8. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
 9. มีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่วข้องกับความงาม
 10. มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่นและ/หรือมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างๆได้ดี
 11. มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมไปถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเป็นตัวอย่างที่ดี
 12. มีที่พักอาศัยในประเทศไทย

ผู้เข้าประกวดมีโอกาสจะได้รับ รางวัลดังต่อไปนี้
รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ได้แก่

 1. ได้ครอบครองมงกุฎ สาครวารี พร้อมสายสะพาย
 2. ได้สิทธิเป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2020
 3. Natchaya Clinicมอบ Gift Voucher มูลค่า 80,000 บาท
 4. Sister Makeup มอบคอรส์เรียนแต่งหน้าตัวเอง แบบ Private มูลค่า 15,000 บาท
 5. บริษัทยูซาน่า มอบ Gift Voucher ให้ 10,000 บาท
 6. โรงพยาบาลมหาชัยมอบ โปรแกรมตรวจสุขภาพ 20 รายการ มูลค่า 6,195 บาท
 7. น้ำดื่ม 333 มอบ Gift Voucher มูลค่า 5,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่

 1. Natchaya Clinicมอบ Gift Voucher 50,000 บาท
 2. Sister Makeup มอบคอรส์เรียนแต่งหน้าตัวเอง แบบ Private มูลค่า 15,000 บาท
 3. โรงพยาบาลมหาชัยมอบ โปรแกรมตรวจสุขภาพ 20 รายการ มูลค่า 6,195 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่

 1. Natchaya Clinicมอบ Gift Voucher 30,000 บาท
 2. Sister Makeup มอบคอรส์เรียนแต่งหน้าตัวเอง แบบ Private มูลค่า 15,000 บาท
 3. โรงพยาบาลมหาชัยมอบ โปรแกรมตรวจสุขภาพ 20 รายการ มูลค่า 6,195 บาท

รางวัล Popular Vote

 1. Natchaya Clinicมอบ Gift Voucher 30,000 บาท

รางวัลนางงามมิตรภาพ

 1. Natchaya Clinicมอบ Gift Voucher 11,400 บาท

รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน

 1. โดยบริษัท คมกฤช อินเตอร์ซัพพลาย (2557 ) จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม 333 จะเลือกผู้เข้าประกวด และมอบรางวัลนางงาม ผิวสวยใส ดูฉ่ำน้ำ เป็นเงินสดมูลค่า
  33,300 บาท พร้อมยังได้เซ็นสัณญาเป็นพรีเซ็นเตอร์กับทางบริษัทฯ

และมอบ Gift Voucher น้ำดื่ม ให้ผู้เข้าประกวดทุกคนมูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท

 1. โรงพยาบาลมหาชัยมอบ สิทธิพิเศษให้ผู้เข้าประกวด ทุกคนเป็น Gift Voucher ฟอกสีฟันขาว.ปกติ 12,000 บาท เหลือ 9,000 บาท

สรุปงานแถลงข่าวเบื้องต้น
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวล 14.00 น. กองประกวดมิสแกรนด์ สมุทรสาคร 2020 ร่วมกับ
นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน แถลงข่าวการจัดงานการประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร 2020 ปีนี้ขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน นำโดยนาย จิ เทรดรา คูมาร์ สุกลา ประธานบริษัท ไทยเจเคเอสซัพพลาย จำกัด ผู้สนับสนุนหลักการประกวด คุณคมสันต์ บุญญะวิตร- PD สมุทรสาคร และ
ว่าที่รต.นพรัตน์ เกิดทรัพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซินเนอร์จี้ เดอะควอลอตี้ จำกัด ผู้จัดการประกวด คุณรภัสกุล พุ่มพวงทวี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม
แถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าสมัคร และเปิดตัวมงกุฎ สาครวารี โดยการประกวดปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกรมหม่อนไหม ให้ชุดผ้าไหมที่ผ่านการประกวดมาให้ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ใส่ เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย และดึงดูดนักท่องเที่ยว สนใจเข้าชมงานประกวดรอบตัดสิน ได้ที่ บางยางโคโลเนียล วันที่ 29 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *