“รมช.ศธ.มอบหมาย ปลัด ศธ.เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

วันนี้(3 มีนาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ของสำนักงาน กศน. ร่วมกับสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) และสำนักงาน กศน.

โดยมี นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. ผอ.กลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. ผู้แทนสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดน่าน และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า “ สืบเนื่องจากที่ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม การดำเนินงานและรับฟังปัญหาของการดำเนินงานการจัดการศึกษาของ กศน. บนพื้นที่สูง ห่างไกล และทุรกันดารพบว่า ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) บางแห่งมีความต้องการระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะไม่สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงมอบหมายให้ตนหารือแนวทางการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ร่วมกับสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) และสำนักงาน กศน. ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดน่าน

โดยศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ของสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 112 แห่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 18 แห่ง จังหวัดตาก จำนวน 123 แห่ง และจังหวัดน่าน จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 255 แห่ง ทั้งนี้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ที่จะเข้าร่วมโครงการนั้น ต้องสำรวจข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณายื่นขอรับการสนับสนุนจากโครงการ อาทิ ภาพถ่ายทั่วไปของพื้นที่ แผนผังบริเวณโดยรอบ รูปภาพกิจกรรม และข้อมูลบุคลากร ซึ่งต้องมีจำนวนผู้เรียนมากกว่า 30 คนต่อแห่ง เป็นต้น

เนื่องจาก กศน. จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอยู่แล้ว เป้าหมายศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ที่จะยื่นขอจึงเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สูง ห่างไกล ทุรกันดาร และมีความจำเป็นในการใช้ไฟฟ้า จากนั้นให้ดำเนินการจัดทำโครงการยื่นเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งในขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ของสำนักงาน กศน. แล้ว พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนในพื้นที่สูงและทุรกันดาร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *