มิส คอนซัลท์ เผย 3 ปัจจัยหลัก นำองค์กรสู่ความสำเร็จ

งานสัมมนา “Healthy Mind, Healthy Team, Healthy Organization” ของ มิส คอนซัลท์ เผย 3 ปัจจัยหลัก ที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ “คนเก่ง ทีมดี องค์กรเลิศ” องค์การไหนมีครบ สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

คุณกัลยา แก้วประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิส คอนซัลท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เปิดเผยว่า งานสัมมนา “Healthy Mind, Healthy Team, Healthy Organization” ได้ให้คำตอบแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาว่า การที่องค์กรจะสามารถแข่งขันในโลกยุคศตวรรษที่ 21 นี้ได้ และมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักได้แก่ “คนเก่ง ทีมดี องค์กรเลิศ” ซึ่งข้อมูลจากบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการทำวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ ชี้ให้เห็นว่าการทำงานในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีที่เชื่อมโลกเข้าด้วยกันด้วยความรวดเร็ว ทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่เข้ามา Disrupt ธุรกิจ และการทำงานแบบเดิม ๆ ไป ในสภาวะการทำงานที่มีการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงสูง จึงส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก สุขภาพ ตลอดจนการดำเนินชีวิตของคนทำงานในทุกระดับ ผู้บริหารที่ต้องรับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ ในการบริหารจัดการอารมณ์ และสร้างสมดุลการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม เพื่อสร้าง คนเก่ง ทีมดี องค์กรเลิศ ขึ้นมา

“ การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงทิศทางในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยอาศัยเครื่องมือที่วัดผลได้ในทางวิทยาศาสตร์ เป็นการอัพเดตเทรนด์ล่าสุดในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง การพัฒนาทีมงานที่ดี และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ จากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงอย่าง Wiley USA แม้เทคโนโลยี AI กำลังมาแรง แต่งานที่มีลักษณะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางสังคม ทักษะด้านจิตวิทยา การตัดสินใจในประเด็นซับซ้อน อ่อนไหว ยังคงต้องขับเคลื่อนด้วยมนุษย์ ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 จึงต้องใช้จุดแข็งด้านศักยภาพของมนุษย์ให้เต็มที่ ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรให้รู้เท่าทันสามารถบริหารกระแสของ AI และกระแสของอารมณ์ที่เกิดจากโลกที่เปิดกว้างมากขึ้น ด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง และวัดผลได้ ซึ่งเป็นจุดแข็งของ มิส คอนซัลท์ ที่สามารถนำมาช่วยผู้บริหาร ในการเชื่อมต่อระหว่างองค์กรกับบุคลากรที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างองค์กรในฝันขึ้นมา ” กัลยา กล่าว

นายแพทย์เวทิส ประทุมศรี นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคความผิดปกติทางอารมณ์จาก มหาวิทยาลัยบริทิช คอลัมเบีย แคนาดา ( British Columbia University, Canada) กล่าวเพิ่มเติม สำหรับหัวข้อการสัมมนาเรื่อง Emotion Intelligence for Leadership ว่า การให้ความสำคัญในเรื่อง EQ หรือการจัดการสุขภาพทางอารมณ์ของผู้ทำงานจะเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากขึ้น องค์กรต้องเน้นในเรื่องของการสร้างพลังหรือสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ Healthy Mind ที่มีส่วนในการสร้างความแข็งแกร่งของบุคคล เพื่อส่งผลไปถึงทีมงานให้มี Healthy Team หรือความสามารถในการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ ภายใต้ความแตกต่างทางความรู้สึกนึกคิด และปัจจัยแวดล้อมของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันโดยปราศจากความกดดัน ความขัดแย้ง และนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร Healthy Organization ที่ยั่งยืนต่อไป

ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของการพัฒนาโดยใช้หลักจิตวิทยา มิส คอนซัลท์ จึงมีโปรแกรมการพัฒนาในเรื่อง EQ เพื่อบริหารความเครียดสำหรับผู้บริหารหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตร CBT for Working People เน้นการเรียนรู้พลังงานภายในของตนเอง และการบริหารพลังเพื่อเสริมศักยภาพในการทำงาน พร้อมการประเมิน Energy Management profile ของผู้บริหารแต่ละท่าน ที่จะได้เรียนรู้สไตล์ และเทคนิคการปฏิบัติเฉพาะของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน เข้าใจระบบความคิดที่เป็นปัญหาของตนเอง เพิ่มสมดุลทางอารมณ์ และความคิด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแกร่งของทั้งร่างกายและจิตใจ และยังมีระดับ Advance โดยใช้เทคนิค MC speed up habit ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ มิส คอนซัลท์ พร้อมทั้งการประเมินสุขภาพร่างกายของผู้บริหาร Body analysis โดยเครื่องมือมาตรฐานทางการแพทย์ รวมทั้งเทคนิค Hypnosis ที่ปรับสมดุลทางด้านจิตใจ และร่างกาย หรือโปรแกรมเฉพาะด้าน Executive Wellness / Mind Programming Coach for Executive / Top Management เป็นต้น เราคาดหวังว่า จะเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาสุขภาวะของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดต่อผลสำเร็จขององค์กร

ทั้งนี้ M.I.S.S.CONSULT เป็นคู่ค้ากับ A Wiley Brand ในการเป็นตัวแทนสำหรับการให้การฝึกอบรม การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณท์และบริการของ Everything DiSC® และ The Five Behaviors of a Cohesive TeamTM ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง และเป็นตัวแทนที่สามารถดำเนินการออกใบรับรองคุณวุฒิการฝึกอบรม Certification ของ Everything DiSC® และThe Five Behaviors of a Cohesive TeamTM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ emaiil: member@missconsult.com

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่ คุณนัทกานต์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 098-914-8995 E-mail : pr@newsperfect.co.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *