“ส.อ.ท”. มุ่งผลักดันการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงาน หนุนผู้ประกอบการเข้าถึงนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน

นายบวร วงศ์สินอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวว่า สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้บริการแก่สมาชิกด้านการบริหารจัดการระบบพลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน รวมทั้งประสานงานและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงาน สถาบันฯ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านพลังงานขึ้น ดังนี้

  1. หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2020 รุ่นที่ 6 (EEP 6) เป็นหลักสูตรในการอบรมด้านพลังงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ อาทิ ภาพรวมพลังงานทั้งหมด นวัตกรรม เทคโนโลยี ธุรกิจและความร่วมมือด้านพลังงาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านพลังงานที่เข้มแข็ง ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การระดมสมอง และการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง โดยมีระยะเวลาการจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2563 – มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สถาบันพลังงานฯ ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
  2. งานมหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานครบวงจร “Smart Energy Expo 2020” ภายใต้แนวคิด “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี, ข้อมูลดิจิทัลด้านพลังงานที่ทันสมัย และนวัตกรรมด้านพลังงานในปัจจุบันที่ถูกนำมาปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านพลังงาน โดยงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันพลังงานฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.iie.fti.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2345-1258, 0-2345-1187

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *