“3 สถาบัน” เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย หนุนผู้ประกอบการใช้ “หม้อแปลง Low Carbon” บริหารจัดการพลังงาน ลดค่าไฟ 3-5 หมื่น/เดือน  

สถาบันฯ” สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (โครงการ Energy Point), สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รุด! เสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการเชียงใหม่ โรงน้ำแข็งธารทอง ติดตั้ง หม้อแปลง Low Carbon อนุรักษ์พลังงาน ลดค่าไฟ 5-20% 30,000-50,000 บาท/เดือน ดคาร์บอน 1,721,669 Kgcoลดก๊าซเรือนกระจก เทียบเท่าปลูกป่าในเมือง 1,171 ไร่  

นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กับนวัตกรรม) บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เปิดเผยว่า สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (โครงการ Energy Point)ซึ่งเป็นสถาบันส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดระดับของการใช้พลังงานของประเทศลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี 2579 ตามแผนการอนุรักษ์พลังงานปี 2558 – 2579 กระทรวงพลังงาน ซึ่งกลไกสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จและเกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และได้ถูกกำหนดเป็นหนึ่งในมาตรการหลักภายใต้แผนดังกล่าว คือ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนให้แก่ผู้ประกอบการที่ยังคงต้องมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

​ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคาร สถานประกอบการบางแห่ง ยังขาดความเชื่อมั่นด้านเทคนิคในมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่จะดำเนินการ ยังไม่มั่นใจในเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงาน หม้อแปลง Low Carbon เป็นนวัตกรรมที่ทางสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำไปส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการแก่ผู้ประกอบการในด้านการบริหารจัดการพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่สมบูรณ์ให้แก่ผู้ประกอบการ

          “สภาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ได้ทำการติดตั้งหม้อแปลง Low Carbon ให้แก่โรงน้ำแข็งธารทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 630 KVA 22 KV 400/230 V เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า 30,000-50,000 บาท/เดือน เทียบเท่าปลูกป่าในเมือง 1,171 ไร่  ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ 30,099,104 ลูกบาทศ์ฟุต ลดการใช้ถ่านหินลิกไนต์ 1,628,056 กิโลกรัม ลดน้ำมันเบนซิน 789,962 ลิตร ลดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 1,024,956 ลิตร และลดคาร์บอน 1,721,669 Kgco2 พร้อมค่าเสียโอกาสเชิงคาร์บอนมูลค่า 275,467 บาท และเป็นสินค้าบริหารจัดการพลังงานสิ้นเปลือง ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรม ,อาคาร สถานประกอบการ และผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันค่าไฟมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด ช่วยตอบโจทย์คนไทย ผู้ประกอบการและผู้ใช้ไฟ ช่วยลดค่าไฟฟ้า 5-20% ลดคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ลดอุณหภูมิโลก การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงนวัตกรรมการประหยัดพลังงาน และลดค่าไฟฟ้า ลดคาร์บอนในครั้ง ทางบริษัท เจริญชัยฯ ต้องขอขอบคุณ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม และบริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่นจำกัดเป็นอย่างมาก ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในครั้งนี้”

​นายประจักษ์ กล่าวต่อว่า หม้อแปลง Low Carbon ที่ผ่านมาได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงพลังงาน,กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), กองทุนอนุรักษ์พลังงาน, รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านการประหยัดพลังงานพร้อมใบเกียรติคุณ,ใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) TGO, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรางวัลประหยัดพลังงาน ลดคาร์บอน อีกทั้งยังตีพิมพ์วรสารระดับโลก IEEE journal ด้านการประหยัดพลังงาน เป็นเครื่องการันตีว่า หม้อแปลง Low Carbon เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การลดพลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *