สโมสรบีบีจี ปลื้ม ศึกลูกขนไก่ ‘BBG Princess Cup 2020’ เยาวชนให้ความสนใจ สมัครลงชิงชัยเพียบ

สโมสรกีฬาบีบีจี (BBG : Bounce Be Good ) ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน),  กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์, เจเล่, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  และ  บริษัท ปตท.จำกัด จัดการแข่งขันแบดมินตัน BBG Princess Cup 2020  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร    มหาวัชรราชธิดา  

นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬา บีบีจี ให้สัมภาษณ์ว่า  การริเริ่มโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำความผิดและขาดโอกาส เกิดเป็นการแข่งขัน BBG Princess Cup 2020 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนที่มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อม ได้แสดงออกถึงศักยภาพและเก็บประสบการณ์ด้านกีฬา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แพร่หลาย ในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนความสามารถเด็กและเยาวชนในสโมสรกีฬาบีบีจีให้เกิดการพัฒนาตนเอง

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ในฐานะกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยว่า “การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีแนวโน้มในการสนใจในกีฬามากขึ้น สามารถนำความรู้และประสบการณ์ จากกีฬาไปพัฒนาแนวคิด สร้างทัศนคติที่ดี มีจิตใจแข็งแกร่ง กีฬาช่วยปลูกฝังการทำงานร่วมกันเป็นทีม ความเสียสละ และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม กีฬาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับเยาวชนที่เคยกระทำความผิด ช่วยให้เยาวชนเหล่านี้พัฒนาทักษะเชิงบวกในการใช้ชีวิต และสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างสง่างาม และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีสุข   โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ  ขอร่วมสนองพระปณิธานในการนี้ กับโครงการแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาศักยภาพ และเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชน

ด้านรายละเอียดครั้งนี้  การแข่งขันแบดมินตัน  BBG Princess Cup 2020  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ชิงเงินรางวัลมูลค่า 288,400 บาท จัดการแข่งขันแบดมินตัน ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามแบดมินตันพรหมลิขิต  มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 510 คน จากจำนวน 89 สโมสร  ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุนผู้ชี้ขาดและผู้ช่วยผู้ชี้ขาด กรรมการตัดสิน กรรมการเทคนิค กรรมการผู้กำกับเส้น และเจ้าหน้าที่เทคนิค  การแข่งขันครั้งนี้เป็นการเก็บคะแนนสะสม ในระดับ Level 3 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท คือ  ชายเดี่ยว, ชายคู่, หญิงเดี่ยว, หญิงคู่ และ คู่ผสม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 รุ่น รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี, 15 ปี, 19 ปี, รุ่นทั่วไป และ รุ่น Rookie

สำหรับผลการแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ได้รับถ้วยพระราชทานทั้ง 4 รุ่น ดังนี้

ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 15 ปี  เป็นการพบกันระหว่าง เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ จากสโมสรบ้านทองหยอด ลงพบกับ ปภิสรร ไชยภาษี  จากสโมสร พลสนะแบดมินตัน โดยการแข่งขันหลังจากขับเคี่ยวกันอย่างสนุก   ผลปรากฏว่า ปภิสรร  เป็นฝ่ายเอาชนะได้สำเร็จ 2-0 เกม 21-19, 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน 67 นาที

ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 15 ปี เป็นการพบกันระหว่าง สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ จากสโมสรบ้านทองหยอด  ลงพบกับ ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ จากสโมสรบ้านทองหยอด โดยการแข่งขันหลังจากขับเคี่ยวกันอย่างสนุก ผลปรากฏว่าสรัลรักษ์เป็นฝ่ายเอาชนะได้สำเร็จ 2-0 เกม 21-14, 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 27 นาที

ส่วนในประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 19 ปี  เป็นการพบกันระหว่าง  ภูริธัช อารีย์ จากสโมสรทหารอากาศ ลงพบกับ เหนือดวง มังกรลอย  จากสโมสร Enjoy Team โดยการแข่งขันหลังจากขับเคี่ยวกันอย่างสนุก  ผลปรากฏว่า ภูริธัช  เป็นฝ่ายเอาชนะได้สำเร็จ 2-0 เกม 21-17, 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 55 นาที

ประเภท หญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 19 ปี  เป็นการพบกันระหว่าง  ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร จากสโมสร Triple V ลงพบกับ ณัฐชนันพร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์  จากสโมสร GRANULAR โดยการแข่งขันหลังจากขับเคี่ยวกันอย่างสนุก   ผลปรากฏว่า ธมนวรรณ เป็นฝ่ายเอาชนะได้สำเร็จ 2-1 เกม 22-20, 15-21, 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 60 นาที

ส่วนผลการแข่งขันประเภทอื่นๆ มีดังนี้   

รุ่น Rookie ได้แก่ ชนะชัย กลิ่นแก้ว (อิสระ) , หญิงคู่  ศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร และ พรณิชา สุวัฒโนดม (Spirit by Maneepong/BOY’S CLUB) ชายคู่ สิรภพ ก๋งอุบล และ พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ (BOY’S CLUB) คู่ผสม สิริวิชญ์ โสทน และ พรณิชา สุวัฒโนดม (BOY’S CLUB)   หญิงคู่ ไม่เกิน 15 ปี นนทพร พานิช และ สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ (บ้านทองหยอด) ชายคู่ ไม่เกิน 15 ปี เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ และ จีรวัฒน์ เปาทอง (บ้านทองหยอด) คู่ผสม  ไม่เกิน 15 ปี แทนคุณ เศรษฐประเสริฐ และ นนทพร พานิช (บ้านทองหยอด) หญิงคู่  ไม่เกิน 11 ปี จันทรัสม์ มารดากุล และ แพรพลอย สุทธิวรยานนท์ (UNITY&RAWIN/เทศบาลเมืองชลบุรี) ชายคู่ ไม่เกิน 11 ปี  อัครินทร์ องค์วิศิษฐ์ และ ศุภวิชญ์ เพชรวารินทร์ (ซาตี๋/เทศบาลเมืองท่าข้าม) คู่ผสม ไม่เกิน 11 ปี  ศุภวิชญ์ เพชรวารินทร์ และ ศาริสา จันทร์แพง (เทศบาลเมืองท่าข้าม) หญิงเดี่ยว ไม่เกิน 11 ปี   ณธิดา บุระมาศ (บี จี สปอร์ต) ชายเดี่ยว ไม่เกิน  11 ปี วรดร สกุลปักษ์ (CR BADMINTON) คู่ผสม ปริญญวัฒน์ ทองน่วม และ ผไทมาส เหมือนวงศ์ (GRANULAR) หญิงคู่ทั่วไป ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม กิตติภัค ดับทุกข์ (GRANULAR) ชายคู่ทั่วไป เมฆ ณรงค์ฤทธิ์ พงศกร ทองคำ  (ตำรวจ/พรหมลิขิตแบดมินตัน) หญิงเดี่ยว นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสะอาด เกษมศักดิ์ (Badminton Academy) ชายเดี่ยว ศรันย์ แจ่มศรี  (บ้านทองหยอด)

 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ www.facebook.com/BBGClub

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *