พลเอก สายัณห์ สวัสดิ์ศรี มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นผู้บริหาร กรรมการและผู้จัดการ ทั้งหน่วยงานราชการ ห้างหุ้นส่วน สมาคม ทุกประเภท


เนื่องจากได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ด้านกระจายเสียง ตามที่วุฒิสภาได้ลงคะแนนเสียง
.
จึงมีความประสงค์แจ้งให้ กรรมการและผู้จัดการสมาคมห้างหุ้นส่วน หน่วยงานราชการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทราบและอนุมัติ จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกในทุกตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565

โดยผลการลงคะแนนของวุฒิสภาในการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ด้านกระจายเสียง ผู้ได้รับการคัดเลือกมีดังต่อไปนี้

  1. รองศาสตราจารย์ (คลินิก) พลเอก สายัณห์ สวัสดิ์ศรี
  2. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิศา รัตนวิชา
  4. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร
  5. นางสาวอารีวรรณ จตุทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *