โครงการคืนคุณแผ่นดินร่วมกับ บ.พุทธธรรมประกันภัย จำกัด(มหาชน) มอบกรมธรรม์โควิด -19 เจอ จ่าย จบ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัดทุกท่าน มูลค่ากว่า 26,450,000 บาท

พญ.อมราภรณ์  วิเศษสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “ตนเองเติบโตจากสหกรณ์ฯ ได้ทุนเรียนดีจากสหกรณ์ฯ ถึงได้เป็นหมอถึงทุกวันนี้ สหกรณ์ฯนั้นสอนให้รู้จักเก็บเงิน เพื่อเป็นทุนในการเป็นนักเรียนแพทย์ ซึ่งพอเรียนจบมาเงินก้อนที่ได้ก็นำไปส่งน้องชายให้เรียนจบแพทย์อีกคน นอกจากนี้สหกรณ์สอนเรื่องการลงทุน การมอบกรมธรรม์โควิด -19 เพราะคิดว่า ทุกคนจะได้มีกำลังใจในการทำงาน 
“คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ท่านมีเจตนารมณ์ที่อยากดูแลสุขภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางสหกรณ์ฯ จึงมอบกรมธรรม์โควิด -19 เจอ จ่าย จบ ส่วนบริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีสโลแกน “พุทธธรรมนำพา ชาวประชาเป็นสุข”  ถึงแม้จะไม่สบายหรือติดโควิด-19 แต่ก็ยังมั่นใจว่ามีคนดูแล หมอรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มอบกรมธรรม์ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด
ทั้งนี้คุณพิษณุ หริกจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กล่าวว่า “ ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์การยางฯ ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประโครงการคืนคุณแผ่นดิน ที่มอบสิ่งดีดีให้กับทางสหกรณ์ฯมาโดยตลอด ขอบคุณที่มอบกรมธรรม์โควิด-19 เจอ จ่าย จบให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่าน ตามเจตนารมณ์ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ถือว่าเป็นความเมตตาที่ท่านได้มอบกรมธรรม์โควิด-19 เจอ จ่าย จบ ให้ไม่ต้องเสียอะไรสักบาท ซึ่งท่านเป็นผู้จ่ายค่าประกันให้เอง”
“ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินขอบคุณในความเมตตา ทางสหกรณ์ฯมีความยินดีที่จะร่วมช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศชาติ ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส ตามที่โครงการคืนคุณแผ่นดินดำเนินการอยู่ “

นอกจากนี้คุณอัครพงษ์ กุลเดชนิธิพัฒน์ CEO บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์จำกัด และ คุณส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล CEO บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จำกัดได้หารือกับคุณพิษณุ หริกจันทร์ ประธานกรรมการ เกี่ยวกับโครงการสหกิจชุมชน ทุกคนเป็นเจ้าของ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันราคาถูก โดยตั้งเป็นสหกรณ์บริการ

โครงการคืนคุณแผ่นดิน  ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชน ส่วนรวมสังคม และประเทศชาติ อาทิ สืบทอดโครงการพระราชดำริ , คุณประสิทธิ์ เจียวก๊กประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน วิทยากรพิเศษบรรยายด้านสื่อโซเชียลแก่นักศึกษาอาจารย์พิเศษบรรยายการทำงานเพิ่อสังคม(จิตอาสา), แอปพลิเคชั่น M-Help Me ป้องกัน ช่วยเหลือ สื่อสาร , โครงการบริจาคยา , โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง , โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ , อาสาสมัครจราจร(อส.จร.) , กำลังพลอาสา,  ทำนุบำรุงอนุสาวรีย์ ,โครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน , โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ , โครงการคนไอทีเพื่อพัฒนาชาติ , โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา , โครงการมีเพื่อนเป็นหมอ มีหมอเป็นเพื่อน , โครงการสหกิจชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ , โครงการนักรบเสื้อกาวน์ , โครงการสหกรณ์เพื่อชาติ ฯลฯ

สำหรับบริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นปีที่ 24 และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและคุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการและลดภาระความเสี่ยงภัยของลูกค้าให้เหมาะสมและครบถ้วน อาทิประกันภัยคนว่างงาน , ประกัน Covid-19 , ประกันรถยนต์ , ประกันอัคคีภัย , ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) , การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ,การประกันอุบัติเหตุกลุ่มและ ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง  หากท่านใดมีความสนใจกรมธรรม์ดีๆ ความคุ้มครองเกินคุ้ม จากบริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-1054689

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *