ร.ร.โพธิสารพิทยากร จัดติวเข้มออนไลน์ ผ่านเน็ต แบ่งปันนักเรียนด้อยโอกาส

“โรงเรียนโพธิสารพิทยากร” ต้นแบบติวเข้มออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แบ่งปันให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สานฝันสู่อนาคตกับอาชีพที่ต้องการ               
“โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์  สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้”   เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับเด็กนักเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทำให้น้องๆ สานฝันตัวเองเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยตามที่ต้องการ สู่
อาชีพที่ต้องการได้ โดยรวบรวมติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศติวเข้มออนไลน์ให้กับน้องๆ  
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว “โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์  สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” ว่า รู้สึกยินดีที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อขยายโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำให้กับนักเรียนที่อยู่ในต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการและจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักคิดของพ่อหลวงในการฝึกการเป็นผู้นำและการพัฒนาต่อยอด ก็ต้องขอชื่นชมทางโรงเรียนโพธิสารพิทยากรที่ได้เป็นผู้คิดริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้รับโอกาสและประโยชน์ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ,) มีความเป็นห่วงในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้มีจิตอาสาและติวเตอร์ชั้นนำเข้ามาสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเป็นการขยายโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค และทาง สพฐ.ก็พยายามปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการจับมือกันระหว่างสถานศึกษาเดินหน้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อสานฝันโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี” นายสมใจ กล่าว
ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เปิดเผยว่า “โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์  สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” เป็นโครงการที่เราจัดติวGAT PAT และO-NET และวิชาสามัญให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และยังแบ่งปันให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายหลายโรงเรียนด้วยกัน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ กาฬสินธุ์ โดยการจัดติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศมาสอนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และโรงเรียนในเครือข่ายต่างจังหวัด เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และคณะที่ตัวเองต้องการ
“ไม่คิดว่าในปัจจุบันยังมีโรงเรียนในกรุงเทพฯ บางแห่งขาดแคลนเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ ครูที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ โดยทางโรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นแม่ข่ายให้ติวเตอร์ชื่อดังแบ่งปันการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงทำให้เครือข่ายของโรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้ขยายไปยังหลาย ๆ จังหวัดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และในอนาคตจะขยายเพิ่มมากขึ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการเรียนออนไลน์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-16 มี.ค.2564 ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนโพธิสารได้รับโอกาสในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผมก็รู้สึกภูมิใจและยินดีที่ได้ถ่ายทอดไปยังผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา รู้สึกดีใจที่ได้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ หากเราทำแบบนี้กับโรงเรียนอื่น ๆ และขยายผลให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ด้วยมือของเราเอง โดยไม่ต้องรองบประมาณจากภาครัฐ เราสามารถช่วยเหลือกันเอง โดยเริ่มต้นจากการมีจิตสำนึก  และจากการที่เราเป็นโรงเรียนต้นแบบ จึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมที่จะให้และแบ่งปันด้วยความจริงใจและที่สำคัญโรงเรียนต้นแบบจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ซึ่งเป็นต้นแบบในหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ  โดยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนคณะที่ชอบ ไปสู่อาชีพที่ใช่ ทั้งนี้ ก่อนที่นักเรียนจะก้าวไปสู่อนาคตในการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ ก็ได้ให้นักเรียนค้นหาความต้องการของตัวเองตามความถนัด เพื่อไปสู่อาชีพเป้าหมายของตัวเอง” ดร.ภูมิสิษฐ์ กล่าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กล่าวด้วยว่า สำหรับความคาดหวังของโครงการนี้ คือ เราอยากเห็นนักเรียนที่อยู่ห่างไกลเดินไปตามฝัน เมื่อเด็ก ๆ ได้รับโอกาสจากเรา เราก็จะช่วยอย่างเต็มที่ สุดท้ายนี้ อยากฝากถึงเด็กนักเรียนทุกคนว่าอย่าท้อแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรองรับการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งการเรียนออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เป็นผู้มีความรู้และมีความสนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือต้องมีความอดทนต้องทำอย่างจริงจัง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จงตั้งมั่นทำในสิ่งที่ชอบ ก็จะประสบความสำเร็จในชีวิต 
                     ด้านนายพงษ์พิพัฒน์ กร่ำเจริญ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นตัวแทนที่เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมาก ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะสอบ GAT PAT แล้วโดยความตั้งใจของผมอยากจะสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งขณะนี้มีความมั่นใจเกิน 100% ว่าจะสอบเข้าได้แน่ ๆ 
นางสาวสุภาพร ผิวฉ่ำ โรงเรียนมหาราชประชานิมิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้หนูได้รับประโยชน์อย่างมาก หนูชอบเรียนวิชาภาษาไทยมากที่สุด ความใฝ่ฝันของหนูอยากเป็นครูสอนภาษาไทย อยากเรียนคณะครุศาสตร์ สาขาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การติวออนไลน์เพื่อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ ทำให้มีความพร้อมและมั่นใจมากขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *