พว.เปิดตัวห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2564 ที่สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ  (พว.)  ได้มีการแถลงข่าว ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform  เพื่อการเรียนการสอนวิถีใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล โดย นายไพศาล โรจน์สราญรมย์ รองประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ กล่าวว่า ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการเรียนการสอนก็ต้องมีการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะวิกฤตโควิด 19 ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก ทำให้ทุกคนตองมีการปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตและเพื่อการเรียนรู้  พว.จึงได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มทางการศึกษา  “ห้องเรียนออนไลน์IAD Class” เพื่อเป็นช่องทางให้ครูอาจารย์ที่สนใจได้ใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงที่โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดการสอนได้ตามปกติ 


“ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นแพลตฟอร์มด้านการเรียนการสอนที่ครูอาจารย์และนักเรียนสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ร่วมกันได้  สามารถที่ใช้สื่อการเรียนการสอนของ พว.ได้ทุกรูปแบบ   ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถวางแผนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนได้เช่นเดียวกับห้องเรียนปกติ ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการเรียนแบบ active learning โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 STEP และครูจะสามารถบริหารจัดการชั้นเรียน ประเมินผลการเรียนและสื่อสารให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา”นายไพศาลกล่าวและว่าแพลตฟอร์ม ของ พว.จะเปิดให้ใช้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่โรงเรียนที่จะได้รับสิทธิ์ใช้ห้องเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ พว.จะต้องใช้แบบเรียนของ พว.ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *