เปิดโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)


ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ผนึกกำลังพล ขับเคลื่อนโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T ” พัฒนารายตำบลแบบมุ่งเป้า เห็นผลใน 12 เดือน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการฯ ดีเดย์ 1 กุมภาพันธ์นี้ ณ มัสยิดนูรุนยากีน หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เวลา09.00 น. เป็นต้นไป

  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ พร้อมรับแนวทาง และดำเนินงานให้ตรงตามเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยจะเริ่มลงพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบทั้งหมดทุกพื้นที่ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) ณมัสยิดนูรุนยากีน หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เวลา09.00 น. เป็นต้นไป    นำโดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกจากสร้างการรับรู้โครงการให้กับชุมชนแล้วมหาวิทยาลัยจะได้ร่วมกิจกรรม และแสดงผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นที่ทำร่วมกับชุมชน ได้แก่ การสาธิตการผลิตน้ำพริกปลาป่น เรียนรู้วิถีชุมชนการเลี้ยงปลาดุก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ และท้ายสุดร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นสัญญาณที่ดีของการทำงานในพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์ต่อจากนี้เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *