จี้ ปปช.หลายคดีมีความล่าช้า หวั่นคดีทุจริตเพิ่มมากขึ้นจนล้นมือ


นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการธรรมาภิบาลแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ได้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินคดีจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ ปปช. ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายคดีที่อยู่ในระหว่างการไต่สวน หลายคดีมีการชี้มูลแล้วและอีกหลายคดีดำเนินการฟ้องอยู่ในกระบวนการชั้นศาล ในปัจจุบันแม้ปปช.จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าคดีต่างๆก็มีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ เกรงว่าจะส่งผลกระทบให้คดีต่างๆที่ยังคงค้างมีความล่าช้าเกิดขึ้น
นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่ออีกว่า สิ่งที่ได้ตรวจสอบกับสำนักข่าวอิศรา พบว่าคดีที่ ปปช.กำลังดำเนินการอยู่นั้นพบว่าหลายคดียังคงค้างอยู่ในระหว่างการชี้มูลและนำคดีเข้าสู่กระบวนการชั้นศาล เข้าใจว่า ปปช.ต้องมีความละเอียดรอบครอบ ยึดถือกฎหมายและความถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ ต้องถี่ถ้วนทุกขั้นตอน แต่ก็เกรงว่า หลายๆคดีนั้นเป็นคดีที่สำคัญ มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับบุคคลสำคัญที่สังคมจับจ้องหากมีความล่าช้ามากเกินไป ก็จะทำให้สังคมเกิดความสงสัยขึ้นมาได้
เลขาธิการธรรมาภิบาลแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆภาคส่วน มีการตรวจสอบถ่วงดุลตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นข้อดีที่ ปปช.จะได้รับข้อมูลรอบด้านจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสต่างๆ อีกทางหนึ่งก็จะได้รับฟังเสียงสะท้อนในการทำงานเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นถือเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศชาติ แม้ ปปช.จะมีการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น แต่คดีเกี่ยวกับการทุจริตก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ในส่วนตัวแล้วนอกจากจะทำหนังสือไปยังประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเร่งรัดติดตามทวงถามความคืบหน้าในคดีต่างๆที่อยู่ในมือของ ปปช.แล้ว อาจจะมีการหารือถึงแนวทาง รูปแบบ การรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวกับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วนั้น จักมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นหรือไม่อันจะส่งผลให้ตัวเลขหรือดรรชนีของคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นลดต่ำลงได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *