“สุชาติ” รมว.แรงงาน เปิดงาน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40” สร้างการรับรู้แก่อาชีพอิสระเข้าถึงหลักประกันสังคมในจังหวัดสมุทรสาคร

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรณรงค์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐ ด้านการประกันสังคมให้แรงงานภาคอิสระเข้าถึงการมีหลักประกันความคุ้มครองทางสังคม และยังเป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนสนับสนุน การขับเคลื่อนให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น
          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 ในจังหวัดสมุทรสาคร ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร แบบบัญชีรายชื่อ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนว่า ตนให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมเพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการ และสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มทุกคนทุกวัย ซึ่งในวันนี้ตนได้มีโอกาสมาเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม และส่งเสริมให้แรงงานภาคอิสระเข้าถึงการมีหลักประกัน และความคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงในการขยายผลไปยังแรงงานภาคอิสระอาชีพอื่นๆ


          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน จำนวน 5 ราย และมอบประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่าย “บวร” ดีเด่น จำนวน 3 ราย นอกจากนี้ ภายในบริเวณงานยังจัดให้มีกิจกรรม (Job Fair) การรับสมัครงานของนายจ้าง สถานประกอบการ จำนวน 20,000 กว่าอัตรา ให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย
          ในโอกาสนี้ รมว.แรงงาน ได้เยี่ยมเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่า สำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตน และพร้อมพัฒนางานด้านประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานปรัชญาการพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ประกันตนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *