“ป่อเต็กตึ๊ง” เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”
มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2563
แก่เยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย
.
วันนี้ (29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.;กรุงเทพฯ) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนการศึกษาในปีสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวม 154 สถาบัน จำนวน 905 ทุน รวมทุนการศึกษาเป็นเงินทั้งสิ้น 12,458,000 บาท (สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่มุ่งหวัง เติบโตพร้อมมีวิชาความรู้ สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย


นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เปิดเผยว่า การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาและนักเรียนเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักในงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ได้ดำเนินการมากว่า 50 ปี เป็นความมุ่งหวัง เพื่อช่วยเหลือปกป้องสังคม สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา ไม่ต้องละทิ้งหรือยุติการศึกษาเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดี มีวิชาความรู้ สร้างอนาคตตามที่มุ่งหวังของตนเองและครอบครัว เป็นทรัพยากรมีคุณภาพของสังคมประเทศชาติ


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นอกจากจะจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ซึ่งกำหนดจัดเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทุนต่อเนื่องในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยังกำหนดมอบทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาค
(ทุนสัญจร) เพื่อให้ครบวงจรการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา รวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2563 กว่า 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)
ตลอดระยะเวลากว่า 110 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *