ประกันสังคม จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการ สถานพยาบาล และสื่อมวลชน ใน 10 จังหวัดภาคเหนือ ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ ให้การต้อนรับ
          นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม กล่าวในโอกาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ว่าการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม รวมทั้งความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ และสร้างสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันสังคมของสถานประกอบการ ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการ สถานพยาบาล และสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ และตาก กำหนดจัดงานฯ 2 วัน คือ ในวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2563 มีกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 โดยนางสาวสรันยา สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนตามนโยบาย Healthy Thailand กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4 อ. การเสวนางานประกันสังคม เรื่อง “รู้สิทธิ สร้างสุข (ภาพ) กับประกันสังคม” โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม นางอุสนีย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน และนางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม โดยมีนายเอกณรินทร์ ใจมะโน นักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *