สภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(UNPKFC-S.E.A)จัด“โครงการเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (SDGs 14) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ดร.อภินิตา ไชยชนะ ผู้แทนสภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(UNPKFC-S.E.A) และประธานสมาคมทหารสันติภาพสากล(ประจำประเทศไทย) Aisp-Spia (Thailand)ได้ร่วมกับกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตคริสเตียน กลุ่มผู้ปกครอง Global English School (GES) สมาคมทหารสันติภาพสากล (UNSPIA) สมาคมไทยเนปาลีแห่งประเทศไทย(TNA) สำนักนายกรัฐมนตรี​ กระทรวงมหาดไทย​และพล.ต.ท​ วีระ​ จิระจีระ​ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2​สำนักงานตำรวจแห่งชาติ​ และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม “โครงการเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (SDGs 14) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงาน

ดร.อภินิตา ไชยชนะกล่าวว่า ขยะทะเลถือเป็นภัยร้ายของประเทศไทยและทั่วโลก เนื่องจากมีอาณาเขตเชื่อมต่อกันหลายๆประเทศ ขยะที่เห็นกันอยู่ทั่วไปทั้งในทะเลและบริเวณชายหาด จึงอาจจะมาจากทุกจังหวัดทุกภาคของไทย หรืออาจจะมาจากประเทศอื่นๆ จึงได้มีการยกระดับความร่วมมือในระดับภูมิภาค กำหนดเป็นวาระแห่งอาเซียน เพื่อจัดการขยะร่วมกันทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เทศบาลเมืองสัตหีบ โรงเรียนสาธิตคริสเตียน กลุ่มผู้ปกครอง Global English School (GES) สมาคมทหารสันติภาพสากล (UNSPIA) สมาคมไทยเนปาลีแห่งประเทศไทย(TNA) และประชาชนและเยาวชนจิตอาสา รวม 1000 คน และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านหม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มอบประกาศนียบัตร และโล่รางวัลแก่ผู้ดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน โดดเด่นได้แก่

  1. ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
  2. นายอำเภอสัตหีบ
  3. นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ
  4. นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์
  5. ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร
  6. สมาคมไทย-เนปาลิ แห่งประเทศไทย
  7. ชมรมสัตหีบ บีช ดีเฟนเดอร์ จากนั้นได้มีพิธีปล่อยขบวนเพื่อทำกิจกรรมทำความ สะอาดชายหาดในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เทศบาลเมืองสัตหีบ โรงเรียนสาธิตคริสเตียน กลุ่มผู้ปกครอง Global English School (GES) สมาคมทหารสันติภาพสากล (UNSPIA) สมาคมไทยเนปาลีแห่งประเทศไทย(TNA) และประชาชนและเยาวชนจิตอาสา รวม 1000 คน ณ ชายหาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *