“สุเทพ” เลขานุการ รมว.แรงงาน รับข้อเรียกร้องจาก คสรท. เนื่องในวันงานที่มีคุณค่าสากล (Decent Work Day) 2020

        เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม รับข้อเรียกร้อง พร้อมรับฟังประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันงาน ที่มีคุณค่าสากล (Decent Work Day) 2020 จาก นายสมพร ขวัญเนตร ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) พร้อมด้วย กลุ่มตัวแทนสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย CILT สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย TEAM กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กลุ่มแรงงาน นอกระบบ เครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการเงิน BFUN เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ฝ่ายสตรีสมานฉันท์แรงงานไทย สหภาพแรงงานวิงสแปม สหภาพแรงงานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ จำนวน 300 คน
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้อเรียกร้องของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และกลุ่มเครือข่ายเรียกร้อง ทั้ง 7 ข้อ นั้น มีดังนี้ 1.รัฐต้องจัดให้มีสวัสดิการ ถ้วนหน้าที่มีคุณภาพให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 2.รัฐต้องจัดหางานให้ประชาชนวัยทำงานมีงานทำอย่างทั่วถึง จัดหาอาชีพให้กับประชาชนที่ออกจากงาน 3.รัฐต้องกำหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมให้ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน 4.รัฐต้องปฏิรูปโครงสร้างการบริหารสำนักงานประกันสังคมให้เป็น องค์กรอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการบริหารอย่างแท้จริง รวมทั้งปรับ สิทธิประโยชน์ให้เพียงพอตามความจำเป็นให้กับผู้ประกันตนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 5.รัฐต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สัดส่วน 5% เท่ากันกับลูกจ้าง นายจ้าง และให้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการ ให้รัฐบาลนำเงินสมทบค้างจ่าย มาคืนให้กับสำนักงานประกันสังคมทั้งหมดเป็นกรณีเร่งด่วน 6.ให้ประกันสังคมจัดตั้งสถาบันการเงินเพื่อให้บริการผู้ประกันตน 7.ให้ประกันสังคมจัดสร้างโรงพยาบาลเพื่อบริการผู้ประกันตน
    ในการนี้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อสื่อมวลชนว่า ตนได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้มารับข้อเรียกร้อง อย่างไรก็ตามรายละเอียดนั้นทางกระผมเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะฯ จะไปศึกษารายละเอียด และจะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเอง มีความตระหนัก และห่วงใยผู้ใช้แรงงานทุกท่าน นับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งได้พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้ความสำคัญกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างมาก ในเรื่องการสร้างโอกาส และการลดความเหลื่อมล้ำ ยิ่งกว่านั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันงานที่มีคุณค่าสากล (Decent Work Day) 2020 ถือว่าให้ความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และท่านนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง และจะนำรายละเอียดเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ ตรงนี้รับทราบแล้วจะดำเนินการโดยเร็วต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *