พาณิชย์ผลักดันธุรกิจบริการ เชื่อม 9 Startup ชื่อดังระดับประเทศ

พาณิชย์ผลักดันธุรกิจบริการ เชื่อม 9Startup ชื่อดังระดับประเทศ เคี่ยวจนพร้อมขึ้นแพลตฟอร์มแล้ว 385 ราย หวังโกยรายได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายธุรกิจบริการ    ที่มีมูลค่าสูงให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม ภายใต้โครงการ DBD SERVICE X STARTUP ได้ผลตอบรับเกินเป้าหมาย มีผู้ประกอบการพร้อมขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มแล้วกว่า 385 ราย พร้อมประกาศความสำเร็จผ่านงาน “Service Platforms : Opportunities for Success” แพลตฟอร์มสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการได้แสดงศักยภาพ เสริมสร้างโอกาสการตลาดในธุรกิจบริการ โชว์ความพร้อมและความสำเร็จจากการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

    นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (4 กรกฎาคม 2562) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดงาน “Service Platforms : Opportunities for Success  ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ DBD SERVICE X STARTUP ที่ผ่านมากรมฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกและเสริมทักษะผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีธุรกิจบริการในสาขา

  ตามที่กำหนด อาทิ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจบริการแม่บ้านทำความสะอาด ธุรกิจบริการช่าง (ช่างไฟ ช่างประปา ช่างแอร์ และอื่นๆ) ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจสปา ให้มีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการของไทยให้แข่งขันได้ และมีมาตรฐานตามสากล

    อธิบดี กล่าวต่อว่า “นอกจากนี้กรมฯ ยังได้รับความร่วมมือจากธุรกิจ Startup ระดับประเทศจำนวน 9 ราย และทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาร่วมให้คำปรึกษาและต่อยอดช่องทางการตลาด ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงการสร้างโอกาสทางการตลาด การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและขยายความสำเร็จได้ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภายในประเทศ”     “จุดเริ่มต้นของกิจกรรมนี้กรมฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ต้นปี 2562 ได้รับความสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการธุรกิจ และสามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ผ่านการประเมินได้ถึง 369 ราย จนสามารถนำขึ้นบนระบบแพลตฟอร์มของ Startup ระดับประเทศจำนวน 9 ราย ประกอบไปด้วย ธุรกิจร้านอาหาร Wongnai จำนวน 300 ราย, ธุรกิจบริการช่าง Seekster และ Fixzy จำนวน 15 ราย, ธุรกิจบริการแม่บ้าน KnockDoor, Beneat จำนวน 31 ราย, ธุรกิจสปา GoWabi, Riwigo จำนวน 11 ราย และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ร่มเย็นซีเนียร์ แคร์, ทวีสุขฐิติภัทร์ จำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 385 ราย (มีธุรกิจที่ได้ขึ้นแพลตฟอร์มมากกว่า 1 แห่ง จำนวน 16 ราย

    “สำหรับกิจกรรมภายในงาน Service Platforms : Opportunities for Success แพลตฟอร์มสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ จะประกอบไปด้วย Special Talk ในหัวข้อ “Dare to Change : ปรับให้ปัง เปลี่ยนให้เปรี้ยง” โดยวิทยากรพิเศษ คุณชัชนาท จรัญวัฒนากิจ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารฝ่ายการตลาดบริษัท Seekster และการเสวนาในหัวข้อ “Service Platforms : Opportunity to Success แพลตฟอร์มสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ร่วมแชร์มุมมองและประสบการณ์ จากเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจบริการแม่บ้านทำความสะอาด ธุรกิจบริการช่าง ธุรกิจบริการสปา และธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ ที่ประสบความสำเร็จจากโครงการ DBD Service X Startup”

    “การดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ กรมฯ คาดหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ธุรกิจบริการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการของไทยให้สามารถขยายตัวเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างธุรกิจบริการในประเทศให้เติบโตแข็งแรง เดินหน้าไปพร้อมกับ Startup ที่จะช่วยเกื้อหนุนและนำพาเทคโนโลยีให้เข้าสู่แกนกลางของธุรกิจ พร้อมขยายความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสทางธุรกิจทั้งในระดับประเทศและสากล สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ Startup ของประเทศไทย และวางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ที่เน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุน” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *