“SACICT Craft Fair 2019”

คัดสรรงานคราฟต์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมือง คูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT น้าผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ใทย ร่วมสมัย จากสมาชิก SACICT ทัวประเทศไทย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมือง ในงาน “SACICTCraft Fair 2019″ มุ่งกระตุ้นให้เกิดการ อุดหนุนผลิตภัณฑ์หัตถคศิลป์ ใทย จัดต่อเนื่อง 4 ครั้ง ในศูนย์การค้าขั้นน้า 4 แห่งของไทย

นางอัมหวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า งาน SACICT CraftFait 2019 จัดขึ้นเพื่อ จัดแสดงและจำหน่ายงาน ศิลปหัตถกรรมร่วมสมัย รวมถึงเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีการพัฒนา

ต่อยอต ตัวยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เป็นผลงานของ ครูศิลป์ของแผ่นติน ครูซ่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม นักสร้างสรรค์ สมาชิกของ SACICT และผู้ผลิตงานหัตถกรรมที่มี อกลักษณ์ โคดเต่น โดยมุ่งเน้นคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถสอดคล้อง กับไลฟ์สไตล์ ของผู้คนในปัจจุบันสอดคล้องกับกลยุทธ์ หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน หรือ “Tociay Life’s Crafts”ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ และผู้คนที่สนใจในงานศิลปหัตถกรรมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งกลุ่มของผู้ผลิตผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้บริโภคที่น่างาน คราหต์มาใช้ประโยชน์ SaCICT จึง มองเห็นโอกาสของการเพิ่ม

ช่องทางการ จัดจำหน่าย เพี่อให้สมาชิก กลุ่มครูศิลป์ของแผ่นติน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมได้มีโอกาสพบปะกับ กลุ่มผู้ซือที่ชืนชอบในผลงาน หั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่รัก และชื่นชอบงาน คราฟต์ได้ขืนขม กับผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ มีความสร้างสรรค์ ได้อย่างสะดวกและเข้าถึง ได้ง่ายยิ่งขึ้นโตยเลือกจัตงาน ในห้างสรรพสินค้าซั้นน้ำ จำนวน 4 ครั้ง ประกอบต้วย ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ Grand Hall ชั้น

1-The Mall บางแค ระหว่างวันที 12-16 ก.ค. 2562 ครังที 2 จัดขึน ณ Grand Hall ชัน 1-The Mall! โคราช ระหว่างวันที่ 25-29 ก.ค. 2562 ครังที่ 3 จัตขึน ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M-ICONSIAM ระหว่างวันที่ 14-18 ส.ค. 2562 และ ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ Event Hal ชั้น 1-The lMa ท่าพระ ระหว่างวันที่22-26 ส.ค. 2562
ภายในงาน SACICT ได้มีการ คัดสรรผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยหลากหลายประเภท อาทิ งานผ้า เครื่องจักสาน เครื่องประดับ เครื่อง ปั้นดินเผา เครื่องหนัง เครื่องใช้บองตกแต่งบ้าน นามาจัดแสดงและ จัดจำหน่ายกว่า 50 ร้าน ซึ่ง แต่ละร้านล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัยและนาไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นงานที่สามารถตอบโจทย์ สำหรับคนที่มองหางานคราฟต์ที่มีตีใซน์ มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บางชิ้นก็ เป็นศูนย์ส่งเสริมติลปาชีพระหว่างประเทศ

ผลงาน การสร้างสรรค์โดยฝีมือชั้นครอีกต้วย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมความบันเหิงจากศิลปินนักแสดง ที่จะมาสร้างความสุขให้แก่ผู้เ้าชมงานอีกตัวยผู้อ่านวยการ SACICT กล่าวเสริมว่า หัวใจสำคัญของการ จัดงาน SACICT Craft Fair 2019 คือการเพิมโอกาสในการเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมไปยังสาธารณชน ได้ เกิดความสะดวกรวตเริวและกว้างขวางมากยิงขีน และยังเป็นการสร้างการ รับรู้และความตระหนักใน คุณค่าและภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ เกิดการสนับสนุนบริโภคน่าไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ ในขีวิตประจำวัน ขณะ เดียวกันกลุ่มครูฯและทายาทฯ รวมทั้งสมาชิกของSACICT ได้เกิดการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาด เพิมโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ทั้งยังเกิตมุมมองใหม่ๆในการทำงานศิลปหัตถกรรม เกิดการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ จากกสุ่มผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม แลมสุดท้าย แน่นอนว่า

รายได้จากการ จำหน่ายภายในงาน ยังถูกกระจายไปยังชาวบ้านและชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทัวประเทศยกระตับคุณภาพชีวิดความเป็นอยู่ ขับเคลี่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความแข็งแกร่ง เป็นการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทยอย่าง ยั่ง ยีน โดยคาตหวังยอตจำหน่าย จากการ จัดงาน 4 ครั้ง กว่า 50 ล้านบาทSACICT ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วม กันสนับสนุนงานหัตถศิลป์ หรือ งานคราฟต์ ที่งาน “SACCTCraft Fair 2019″ ซีงครังที่ 1 จะจัดขึนระหว่างวันที 12-16 กรกฎาคม 2562 ณ Grand Hall ชัน 1The Mall บางแค สอบถามเพิ่มเติมโทร.1289 หรือ facebook.com/sacict

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *