SACICT ชวนเที่ยวงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12”

SACICT ชวนเที่ยวงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12″รวมผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายที่ยิงใหญ่ และหลากหลายที่สุด 27-30 มิ.ย. 2562ศูนย์ส่งเสริมศิลปาซีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACCT เปิดงานใหญ่ เอาใจคนรักฝ้าผ้าย ในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12” ภายใต้แนวคิด “ฝ้ายทอใจ สไตล์ ลายอย่วง” จัดเต็มผลิตภัณฑ์

ฝ้ายกว่า 150 ร้านค้า จากฝีมือชั้นครูทัวประเทศ และกิจกรรมบันเหิงอัดแน่นตลอดงาน พร้อมเปิดตัวผ้าฝ้ายพิมพ์ลายพิเศษลิมิเต็ด อิดิชั่น 5 ลาย เฉพาะ ในงานนี้ เท่านั้น วันนี้-30 มิถุมายนนี้ ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาซีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นาง อัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมคิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า ” งานฝัายทอใจ”เป็นงานที่ SACCT จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และอยู่กับคนไทยมายาวนานถึง 12 ปี เพี่อมุ่งมันที่จะสานต่อ

พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งต้องการจะให้ประชาชนคนไทยมีรายไต้เสริมและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยงานศิลปหัตถกรรม ตลอดจนข่วยสร้างโอกาสให้กับครูศิลป่ของแผ่นติน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทข่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิก SACICTที่ เป็นผู้ ผลิตงานผ้าฝัายได้มีข่องทางในการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบทบาทและภารกิจ

การตำเนินงานนี้จึงมีความสอดคล้องกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากตามยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งให้ ขุมชนห้องถิ่นสามารถพี่งพาตนเองได้ มีการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อช่ง กนและ กัน มีคุณธรรม เพ่อให้เกิดการพัฒนาต้านเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและยังยืนฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12 ในปีนี้จัดขึนภายใต้แนวคิต “ฝ้ายทอใจ สไดล์ ลายอย่าง” โดยรับแรงบันดาลใจมากจากความงดงามและลวดลายของผ้าลายอย่าง ทีมีสันสัน เทคนิคการพิมพ์ลายที่มีความโดดเด่น เป็นมรดก

ทางงาน ศิลปหัตถกรรมที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ซึง SACICT จึงเป็นผู้คิตริเริมในการนาผ้าฝ้ายที่มีเอกลักษณ์ในกระบวนการผลิตไม่ทำลายสิงแวดล้อม สวมไส่สบาย ระบายความร้อนได้ตี เหมาะกับภูมิอากาศของประเทศไทย มาออกแบบและจัตพิมพ์สายพิเศษลิมิเต็ตอิติชัน เปิดตัวเฉพาะในงานฝ้ายทอใจนี้เท่านั้น จำนวน 5 ลายจากตาราและดีไซนเนอร์ในแวดวงแฟชันของไทย ได้แก่ เจียบ-เอกมล อรรถกมล เจ้าของแบรนด์เสื่อผ้าEAGGAMON ผู้สร้างสรรค์ลาย ” อย่างนีก็ดี ” , มะพร้าว-ก้องเกียรติ เกตุแก้ว เจ้าของห้องเสื้อกัองเกียรติ

สร้างสรรค์ลาย ” เถามัทนา “, อัอ-ณัฏฐิญาณ์ สุขสถาน เจ้าของแบรนด์ NADYN JADYN ผู้สร้างสรรค์ลาย”เครื่องแขวนริมหน้าต่าง” ทับทิม -อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ นักแสดงจาก ช่อง 7 สร้างสรรค์ลาย “ทับทิมสยาม ” โจ้-อธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์ เจ้าของร้านเสือ SURFACE สร้างสรรค์ลาย ” รัชฉลอง ” และการ ออกร้าน

จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ่ายโดยฝิมือครูศิลป์ของแผ่นติน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมและสมาชิก SACICT อาทิ เสือผ้า ของใช้ ของขวัญ ของฝาก เครื่องประตับ และของตกแต่งบ้าน รวมไปถึงการจัตจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาซีพฯ และโครงการกำลังใจฯ รวมกว่า 150 คูหาตูนย์a่มเสริมศิลปาชีพระหว่างประเหศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *