สอศ. ตามติดนโยบายและการขับเคลื่อนการศึกษา ครม. สัญจรภาคใต้ชายแดน

        วันนี้ (20 ม.ค. 63) นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มีกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ซึ่งมีเป้าหมายด้านการส่งเสริมการศึกษา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม การพัฒนาโครงข่ายระบบโลจิสติกส์ การวางระบบการป้องกันสาธารณภัย การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชิงวัฒนธรรม สังคม พหุวัฒนธรรม การพัฒนาสินค้าเกษตรยางพารา และการพัฒนาตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร รวมถึงการรักษาความสงบความปลอดภัยของประชาชน 

       ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีกำหนดการตรวจราชการพร้อมคณะของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อพบปะประชาชนที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และเยี่ยมชมนิทรรศการ และการให้บริการชุมชน ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำวิชาชีพเสริมสวย ตัดผม และสปา ให้บริการฟรีแก่ประชาชน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และดร.สุเทพ แก่งสันเที๊ยะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำเยี่ยมชม 

       นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการ ณ อาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

      โดยในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวฝากกับประชาชน ผู้ปกครองว่า ก่อนจะตัดสินใจร่วมกับบุตร หลานเพื่อการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเลือกเรียนอะไร สายสามัญหรือสายอาชีพ ต้องพิจารณาก่อนว่าจะเรียนอะไร  แต่ต้องเรียนแล้ว ทำงานได้ มีอาชีพ มีงานทำ

       พร้อมกันนี้นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข้อแนะนำแก่สถานศึกษา ว่าจะต้องแสวงหา โรงเรียนที่ใกล้เคียงในพื้นที่ชวนเชิญ นักเรียนเข้าเรียนต่อสายวิชาชีพ และร่วมกับสถานประกอบการ โรงงาน เสริมสร้างทักษะ เทคโนโลยีใหม่ ต่อยอดเติมเต็มให้กับนักศึกษาอาชีวะ เพื่อให้สามารถเข้าสู่งาน และมีอาชีพ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการต่อไป

       เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการลงพื้นที่ติดตามตรวจราชการ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมคณะติดตามภารกิจเพื่อบูรณาการส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ โดยในช่วงบ่ายวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในภาพรวมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส 

       ดร.คุณหญิงกัลยาได้กล่าวถึงการศึกษาพิเศษว่า นี่เป็นหนึ่งในพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องให้การศึกษากับเด็กทุกคน  โดยกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็ตพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

       นายณรงค์กล่าวด้วยว่า ในส่วนการติดตามตรวจราชการของนางกนกวรรณ วิลาวัลย์นั้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการ เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมติดตามตรวจราชการในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาโรงเรียนนาทวีวิทยาคม โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม และการจัดการศึกษาของ กศน.ท่าประดู่ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายมีกำหนดการลงพื้นที่ เพื่อติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดถ้ำตลอด และโรงเรียนรุ่งภิญโญ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *