สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพคนพิการ

จัดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ”

    สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการ จัดโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งจัดในวันเสาร์ที่14  และวันอาทิตย์ที่  15 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (ฮอลล์ 7-8) โดยในงานได้รับเกียรติจากพลเอกสิงหา เสาวภาพ   ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติมากมาย และสองสาว เนย วรัฐฐา อิมราพร – แจม ชรัฐฐา อิมราพร ที่มาสร้างสีสัน และเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆภายในงาน

        พลเอกสิงหา เสาวภาพ   ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เผยว่า งาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความสามารถ มีศักยภาพในการจัดทำผลิตภัณฑ์งานฝีมือ  หรือผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตร ตลอดจนคนพิการที่มีความสามารถทางอาชีพด้านต่าง ๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้า และจำหน่าย เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด และเกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการคนพิการที่มีศักยภาพภายใต้กิจกรรมที่หลากหลาย และกระตุ้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และส่งเสริมด้านอาชีพ ให้คนพิการอย่างยั่งยืน และเป็นจุดศูนย์รวมให้คนพิการทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน พร้อมแสดงทักษะด้านอาชีพให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม โดยงานในครั้งนี้มีคนพิการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นจำนวนมาก

        พลเอกสิงหา เสาวภาพ   กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงาน  “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” ในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การบรรยาย / ทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจจากคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ โดยบุคคลตัวอย่าง ได้แก่ นายคำรณ มะนาวหวาน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย, นางสาวปิยะพร ศิลปาจารย์ ผู้พิการทางการได้ยิน, นายสุนทร  งามเกิดศิริ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย, นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ “น้องธันย์” เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจความสุขคนไข้ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล แจ้งวัฒนะ นายดำเกิง มุ่งธัญญา “ครูไอซ์” ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย การแสดงความสามารถพิเศษทางด้านอาชีพของคนพิการ อาทิ การแสดงดนตรี โดย นางสาวอุไร มณีศรี ผู้พิการทางการมองเห็น อีกทั้ง การแสดงจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า  บ้านราชวิถี บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี, การแสดงจากโรงเรียนศรีสังวาลย์, การแสดงจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯ, การแสดงวงดนตรีและนักร้องจากกรมดุริยางค์ทหารบก, กองดุริยางค์ทหารเรือ, กองดุริยางค์ทหารอากาศ และกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, การแสดงจากโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ การแสดงจากโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์, การแสดงจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์, การแสดงจากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร การแสดงจากโรงเรียนประชาบดี การแสดงจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ การแสดงจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย การแสดงจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (บ้านชวนชื่น)

        นอกจากนี้ในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า จำหน่ายอาหาร จัดทำโดยคนพิการ การสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์  และการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมของคนพิการ การจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถทางด้านอาชีพของคนพิการ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ การให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ และการพยากรณ์ดวงชะตาโดยคนพิการทางการเห็น และการเชิญหน่วยงาน  สถาบันต่างๆ จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้คนพิการ และผู้ร่วมงานที่สนใจ อีกด้วย” พลเอกสิงหา เสาวภาพ กล่าวทิ้งท้าย   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *