งานวันดินโลก ปี 2562 ( World Soil Day ) “ ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน ”

 อุตรดิตถ์  :   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม  2562   ที่บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์   ตำบลน้ำริด  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 ( World Soil Day )  เนื่องในวันดินโลก 2562 ภายใต้หัวข้อ “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน (Stop Soil Serosion,Save our Future)”    

 โดยมีพ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์  นายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน  นายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์   ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น  เกษตรกร หมอดินอาสา  ข้าราชการ  พนักงาน เจ้าหน้าที่  นักเรียน  นักศึกษา  หน่วยงานภาคเอกชน  กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายต่าง  ๆ และ  ประชาชนทั่วไป กว่า 300 คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง   

ทั้งนี้    เพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    ในอันที่ทรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการดิน    เพื่อความอยู่ดีกินดีของเหล่าพสกนิกร และ   เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องผลกระทบของการชะล้างพังทลายของดินตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ไข

สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ  ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล  ” นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ” เมื่อวันที่   16 เมษายน 2555  แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เป็นพระองค์แรกของโลก  เพื่อยกย่องและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ  ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์  และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน  เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเกษตรสหประชาชาติ ( FAO )   

  ในโอกาสเดียวกันผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ   ได้ขอพระราชทานให้วันที่  5    ธันวาคม ของทุกปี  เป็นวันดินโลก  ต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO )    และ   ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  สมัยสามัญที่ 68  มีมติเมื่อวันที่  20 ธันวาคม  พ.ศ.  2556 รับรองให้วันที่ 5   ธันวาคม  ของทุกปี เป็น  ” วันดินโลก ” ( World Soil Day )โดยได้มีการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557    เป็นต้นมา  และในวันที่   5 ธันวาคม  ของทุกปี   ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ   กว่า   200 ประเทศ  จะจัดงานในการเฉลิมฉลอง  วันดินโลก พร้อมกันทุกประเทศ  เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศ  ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *