‘ชวน’ ชื่นชมสื่อต้านโกง! ‘วิชา’ คว้าบุคคลแห่งปี ANTI-CORRUPTION AWARDS 2019

“ชวน หลีกภัย” สปีชชื่นชมองค์กรสื่อต้านโกง! ลั่นอย่าเกรงใจจนละเลยหน้าที่ตน-ทำชาติเสียหาย แนะยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ด้าน “วิชา มหาคุณ” คว้าบุคคลแห่งปี รางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2019 ยกย่อง “สุภา-น้องแบม” มือปราบทุจริต “สำนักพุทธ-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น-กฟผ.” พาเหรดองค์กรคุณธรรม-โปร่งใส ชู “วิก 7 สี” สื่อปราบโกง

ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 ธ.ค.62 สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2019” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานพิธีมอบรางวัล แบ่งเป็น 3 สาขา บุคคล องค์กร และสื่อมวลชน

ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า เพื่อยกย่อง เชิดชู บุคคล องค์กร และสื่อมวลชนที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นการจุดประกายสร้างจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจและรู้ซึ้งถึงพิษภัยการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่สร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองมหาศาล

ดร.เอกชัย กล่าวต่อว่า นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการจัดงานวันนี้ ตรงกับช่วงเวลาสำคัญที่ทั่วโลกพร้อมใจกันแสดงพลังต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันต่อต้านการทุจริตสากล” ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมและสร้างเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

จากนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “มหันตภัย… คอร์รัปชั่น ยุค 4.0” ความตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมาเราละเลยต่อค่านิยมในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การที่สมาคมฯ ให้ความสนใจอย่างจริงจังในเรื่องนี้ ถือว่าเรายังมีสื่อมวลชนที่ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จึงขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการฯ ที่ได้คัดเลือกบุคคล หรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นแบบอย่าง เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ มารับรางวัล Anti-Corruption Awards 2019 เพราะเพียงไม่กี่คนที่เอาจริงเอาจัง ย่อมมีผลทำให้ป้องกัน กีดกันคนที่ประพฤติมิชอบหรือไม่อยู่ในทำนองครองธรรมได้

สำหรับการจัดงาน Anti-Corruption Awards 2019 ในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตรหมายอันดี เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เป็นวาระสำคัญของชาติ ที่เราต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง ปลูกฝังจิตสำนึก กำหนดกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ 1.หลักคุณธรรม 2.หลักนิติธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักความมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบ และ 6.หลักความคุ้มค่า

“ถึงแม้จะยึดตามหลักการนี้แล้ว แต่ปัญหาคอร์รัปชั่น ยังมีอยู่ เพราะไม่ได้มีการปฏิบัติจริง อีกทั้งผู้ปฏิบัติจำใจต้องปฏิบัติที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล เพราะความเกรงใจ แม้ความเกรงใจถือเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่งดงาม แต่เมื่อนำมาใช้ผิด ก็นำมาซึ่งความละเลย หรือละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นอย่าได้เกรงใจที่จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล กล่าวคือ หากข้าราชการ หรือบุคคลกระทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความเกรงใจต่อหัวหน้า ต่อผู้มีอำนาจแล้ว ก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเอง และประเทศชาติได้” นายชวน กล่าว

  สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล สาขาบุคคล ได้แก่ นางสาวปณิดา หรือน้องแบม ยศปัญญา นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) เขต 4 จ.ขอนแก่น  ,นางสาวสุภา  ปิยะจิตติ  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สาขาองค์กร ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)  และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) สาขาสื่อมวลชน ได้แก่  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 7 รายการ “คอลัมน์หมายเลข 7” นายสมโภชน์ โตรักษา ส่วนรางวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปี ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *