ชวนชมนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ภาคภูมิกับวิวัฒนาการธงไทย บนหน้าประวัติศาสตร์โลก!

    จากนี้ธงชาติไทยที่คนไทยคุ้นตา พร้อมกับเพลงชาติไทยที่คนไทยคุ้นหู จะพาให้หัวใจคนไทยพองโต ภาคภูมิในความเป็นไทยอีกครั้ง  เมื่อได้ทราบถึงพัฒนาการความเป็นมาของธงชาติไทยที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีความหมายมากกว่าแค่ผืนผ้าที่โบกสะบัดอยู่บนยอดเสา 

    เพื่อปลุกจิตสำนึกความรักชาติและความสามัคคีของชนในชาติ ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ และความภาคภูมิใจในธงชาติไทยต่อไปยังทุกภาคส่วนของประเทศ ตลอดจนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกับวชิราวุธวิทยาลัย จัดนิทรรศการธงชาติไทย ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

    ความพิเศษของนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ที่จะกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้ง จะพาให้ทุกคนเพลิดเพลินไปกับวิวัฒนาการของธงชาติไทยที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ธงไทยในเวลาโลก” สะท้อนพัฒนาการของธงชาติไทยที่แต่ละสมัย ซึ่งไม่ได้ถูกใช้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของชาติ แต่เบื้องหลังธงชาติไทยทุกผืนยังเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกไว้ เนื่องจากพัฒนาการของธงชาติไทยเชื่อมโยงกับพัฒนาการของชาติมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งเป็นปฐมบทแห่งการมีปฏิสัมพันธ์กับนานาประเทศเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์  ทั้งความสัมพันธ์ในเชิงการทูต การค้า กระทั่งความสัมพันธ์ที่สยามไม่สามารถจะเลือกให้เป็นไปตามความปรารถนาได้ แต่ด้วยพระปรีชาสามารถและพระอุตสาหะของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทำให้สยามสามารถประคองรัฐนาวาฝ่าคลื่นลมอัน เชี่ยวกรากมาได้อย่างสง่างามและก่อเกิดผลลัพธ์ที่

เป็นประโยชน์ต่อประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ 

พร้อมกันนี้เพื่อให้การรับชมนิทรรศการเปี่ยมไปด้วยอรรถรส นอกจากการนำเสนอในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการ ยังมีการจำลองบรรยากาศให้เข้ากับยุคสมัย รวมถึงการนำวัตถุอันทรงคุณค่ามาร่วมจัดแสดงให้เสมือนกับนิทรรศการมีชีวิต นอกจากนี้ยังมีการอบรมนักเรียนวชิราวุธให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่มีความรู้และมีความสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับธงชาติไทยได้อย่างถูกต้อง เพื่อทำหน้าที่เป็น “มัคคุเทศก์” บรรยายตลอดนิทรรศการ อันประกอบด้วย ๙ โซน ได้แก่ โซนที่ ๑ “ธงแดง” ซึ่งถือเป็นธงผืนแรกของสยามก็ว่าได้ ตามหลักฐานในบันทึกฝรั่งเศสที่ระบุว่ากรุงศรีอยุธยาใช้ธงสีแดงเป็นธงประจำชาติ ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส โซนที่ ๒ “ธงพื้นแดงจักรขาว” ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นช่วงเวลาที่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งอยู่ในช่วงใกล้กับการเกิดขึ้นของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา โซนที่ ๓ “ธงพื้นแดงจักรขาวและช้างเผือก” เป็นธงที่ใช้ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยต่อเนื่องจนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นยุคที่มีการค้นพบช้างเผือกหลายเชือก และเป็นช่วงที่เริ่มมีการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกเข้ามาในแผ่นดินสยาม  

จากนั้นเข้าสู่โซนที่ ๔ “ธงช้างเผือกบนพื้นแดง”  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงที่สยามทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง อันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การค้าและการศาลของสยาม เป็นอย่างมาก โซนที่ ๕ “เหตุการณ์ รศ. ๑๑๒” ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีเหตุการณ์สำคัญ คือ การใช้นโยบายแข็งกร้าวของฝรั่งเศส ทำให้เกิดเหตุการณ์เสียดินแดนและเสียเงินค่าปรับ โซนที่ ๖ “ธงแดงขาวและกำเนิดธงไตรรงค์” เดิมในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มใช้ธงริ้วแดง ขาวก่อน หลังจากนั้นเมื่อทรงนำสยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง  จึงพระราชทานธงไตรรงค์ ซึ่งมีการใช้มาจนถึงปัจจุบัน  

     ดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์ธงชาติไทยแล้ว ไปเติมความรู้ในการใช้ธงอย่างถูกต้องกันต่อยังโซนที่ ๗ “วิธีใช้และการประดับธง” อย่างถูกต้อง โซนที่ ๘ “ธงสำคัญของชาติ” นำเสนอธงสำคัญของชาติ อาทิ ธงมหาราช  ธงราชินี เป็นต้น และโซนที่ ๙ “การใช้ธงในตราสินค้า” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการประดับและการนำภาพธงชาติไทยประกอบเครื่องหมายหรือประดับบนสินค้า 

    นิทรรศการธงชาติไทยพร้อมแล้วที่จะเปิดประตูต้อนรับคนไทยทุกคนมาร่วมเรียนรู้ และซึมซับความภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปด้วยกัน เปิดให้เข้าชมพร้อมกันระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒     เข้าชมได้ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๓-๔๗๒๙ มือถือ ๐๙๒ ๔๘๐๘ ๔๔๘ (ร.ต.ต.หญิง เมทินี ศรีรุ่งเรือง)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *