ขนส่งอุตรดิตถ์ คุมเข้มความปลอดภัยบนถนน เตรียมพร้อมรับมือช่วงเทศกาลงานลอยกระทง ปี 63

อุตรดิตถ์  :  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   นายภูสิทธิ์     อนันทวัฒน์    ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  กล่าวว่า     เทศกาลงานลอยกระทงของทุกปี    ประชาชนโดยส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางเป็นจำนวนมาก  ทุกเส้นทางทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน  กรมการขนส่งทางบก  ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯ  อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้    เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงงานลอยกระทรง ประจำปี 2562   สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนในการเดินทาง ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ตลอดช่วงเทศกาลลอยกระทง และ   จัดหารถรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกับหมู่บ้านในท้องถิ่นห่างไกลให้เพียงพอกับความต้องการ   ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี ส่วนกรณีต้องการนำรถโดยสารไม่ประจำทางมาให้บริการเสริมในช่วงเทศกาล   ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเป็นรายกรณี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ  ห้ามคิดอัตราค่าโดยสารเกิน และ   ต้องส่งผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความสะดวกและปลอดภัย  หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง

นายภูสิทธิ์   กล่าวอีกว่า    ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำการใช้บริการรถสาธารณะ เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลการให้บริการของรถสาธารณะทุกประเภทให้มีคุณภาพ และ   ห้ามเอาเปรียบประชาชนโดยเด็ดขาด    ตลอดจนกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่ง ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเคร่งครัด ต้องไม่ให้หรือยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือ ไม่มีความพร้อมในการขับรถปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด   ส่วนมาตราการการเฝ้าระวัง  การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยง จำนวน 2 จุด  

ได้แก่   สวนสาธารณะหนองพระแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  และ  ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ริมฝั่งแม่นํ้าน่าน  เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

อย่างไรก็ตาม    หากประชาชนหรือผู้โดยสาร พบรถโดยสารที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย หรือพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *