รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เร่งรัดงานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเเม่กวง ฯ

 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

กรมชลประทาน   :  เมื่อเวลา 13.00น. วันที่ 30 ตุลาคม 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ บริษัทที่ปรึกษา และบริษัทผู้รับจ้าง    เข้าร่วมประชุมและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้    โครงการดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 2 สัญญา ช่วงอุโมงค์ส่งน้ำแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 บริษัท ไร้ท์ทั้นเน็ลลิ่ง จำกัด สัญญาที่ 2 บริษัท สยามพันธ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) และอีกช่วงเป็นการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง ช่วงละ 2 สัญญา โดยสัญญาที่ 1 บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน) และสัญญาที่ 2 บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ปัจจุบันภาพรวมการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ มีความก้าวหน้าแล้วร้อยละ 40 และ    เมื่อโครงการแล้วเสร็จโครงการนี้จะสามารถสร้างความมั่นคงทางน้ำให้แก่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้เฉลี่ยปีละ 160 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 

   เพิ่มพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงในช่วงฤดูแล้ง และช่วยบรรเทาอุทกภัยและลดความเสียหายจากน้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่ และ   ช่วยรักษาสมดุลนิเวศน้ำได้

ในการนี้    รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ได้เร่งรัดให้บริษัทที่ปรึกษา บริษัทผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในส่วนที่ล่าช้า และการบริหารสัญญาให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยสั่งการให้บริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ บุคลากร ของบริษัทผู้รับจ้าง   เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยเร็วที่สุด.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *