“โรดโชว์ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ”North I-SAN Kram & Nature Color Fashion Show 2019

ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ถือเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของประเทศ แต่พบว่าสินค้าที่ผลิตได้นั้น ส่วนใหญ่ยังเน้นการผลิตที่มีรูปแบบเดิม ๆ ลวดลายเน้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมากเกินไป ทำให้การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเน้นส่งออกต่างประเทศทำได้ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เน้นให้เหมาะกับการดำรงชีวิต แฟชั่นสมัยใหม่

อีกทั้งช่องทางในการตลาดก็ประสบปัญหาเนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โอกาสในการเข้าถึงช่องทางการตลาดโดยอาศัยเทคโนโลยี หรือสื่อสังคมออนไลน์ยังมีข้อจำกัดในการเรียนรู้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะส่งเสริมให้มีการผลิตผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ ที่มีการออกแบบลวดลายที่ตรงกับความต้องการในตลาดสากล

ทั้งรูปแบบ ลวดลาย ชนิดของสินค้า ที่เน้นความทันสมัยและเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะสามารถขยายการตลาดสู่ทวีปต่าง ๆ ได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาช่องทางการตลาด การสร้างสัมพันธภาพเมืองคู่มิตร เกิดพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในระหว่าง 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม บึงกาฬ หนองบัวลำภู และเลย ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาผลิตสิ่งทอจาก สีครามและสีธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาสินค้าให้มีศักยภาพ มีมาตรฐานการผลิต การตลาดสู่สากล  ให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวและแข่งขันได้ในทุกระดับ ทั้งในประเทศและกลุ่มอนุภาค รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของ 6 จังหวัด อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “โรดโชว์ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ” ได้เชิญผู้ประกอบการจาก 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม บึงกาฬ หนองบัวลำภู และเลย มาร่วมจำหน่ายภายในงาน จำนวน 60 ร้านค้า ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่องทางการตลาดสินค้าด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพเมืองคู่มิตร เกิดพันธมิตรทางการค้า การลงทุนกับประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และในงานยังมีการเดินแฟชั่นโชว์จากผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ

ซึ่งได้นางแบบดีกรีนางงามระดับประเทศ มารีญา พูลเลิศลาภ มาใส่ชุด Finale ที่ดีไซน์โดยดีไซเนอร์ชื่อดังอย่าง โจ้- อธิษฐ์ ฐีรกิตติวัฒน์ หรือที่เรารู้จักกันในนาม โจ้ Surface ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ และยังมีนักร้องมากความสามารถ ซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ มาแสดงมินิคอนเสิร์ตให้ได้ชมอีกด้วย ซึ่งนอกจากกิจกรรมในวันพิธีเปิดแล้ว ในแต่ละวันจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงมินิคอนเสิร์ต อาทิ ตรี ชัยณรงค์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทองในแต่ละวัน ตั้งแต่วันที่ 23 – 26 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกส จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *