กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดสัมมนา

 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการนำวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

            นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าร่วมงานมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลและบริหารจัดการสำหรับกรรมการและผู้บริหารของสภาวัฒนธรรม (กกส) รุ่นที่ ๑ ซึ่งดำเนินโครงการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายในงานมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการนำวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพ สภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันก่อน

 ทั้งนี้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ความหลากหลายนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้งานในการค้นหาอัตลักษณ์ เพราะเป็นมรดกและทุนทางวัฒนธรรม ชุมชนใดก็ตามที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ย่อมส่งผลให้เกิดความได้เปรียบเหนือชุมชนอื่น และสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ใน ๒ ประการหลัก คือ  เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แนวคิดการอนุรักษ์ พัฒนา ของชุมชนสภาวัฒนธรรม จึงเกิดเป็นรูปธรรมและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนกลับสู่ชุมชนสร้างให้เกิดความยั่งยืน

​การส่งเสริมความรู้ที่อยู่ในชุมชน ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการจัดการวัฒนธรรม ผู้ที่เหมาะสมที่จะดำเนินการนี้จึงควรเป็นคนภายในชุมชน ชุมชนจึงต้องตั้งคำถามว่ารู้จักวัฒนธรรมของตนเพียงใด มีแบบแผนประพฤติปฏิบัติอย่างไร มีเนื้อหาอย่างไร ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์ว่าวัฒนธรรมใดที่สมควรได้รับการคุ้มครองและรักษาไว้ ในขณะที่วัฒนธรรมบางอย่างอาจจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือแบ่งปันกัน เพื่อให้เกิดผลในเชิงเศรษฐกิจ และเกิดความสมานฉันท์ของคนในพื้นที่ได้  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *