ถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิด งานถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก ปทุมธานี และเปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้รับอนุมัติงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี

เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้แก่ท้องถิ่นโดยการสนับสนุนให้มีการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล อันประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นตน นำมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มทางเลือกในการประกอบการเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป

นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศิลปะการแสดง การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม จำนวน ๘ ครั้ง และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือผลิตภัณฑ์

สำหรับในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ณ ตลาดอิงน้ำสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน และนำเอาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล มาจัดแสดงและสาธิตภายในงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนและสาธารณชน

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดังกล่าว ผ่านการคัดเลือกจากการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในทุกด้าน ทั้งการผลิต การออกแบบ และบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

สำหรับโครงการถนนสายวัฒนธรรม ตลาดอิงน้ำสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีสิ่งต่าง ๆ มากมายนำเสนอ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน อาหารอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยอิทธิพลไทย รามัญ จีน มุสลิม ที่อยู่ร่วมกันภายในชุมชน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้ได้ชมกันด้วย เช่น อาคารที่ว่าการอำเภอสมัย ร.๖ วัดบางเตย ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ฯลฯ จัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *