SACICT เชิญชวนชาวไทยร่วมสัมผัสงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่า

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019” ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน”  ถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านชิ้นงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์จาก หอนิทรรศการของ SACICT พร้อมตอกย้ำภารกิจด้านการอนุรักษ์และพัฒนางานหัตถศิลป์ไทยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เปิดฉากให้ผู้สนใจได้ยลโฉมครั้งแรกที่ ICONCRAFT ชั้น 4 ไอคอนสยาม ที่ผ่านมา

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เป็นองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ อนุรักษ์ สืบสาน คุณค่าแห่งหัตถศิลป์ไทย และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้งานหัตถศิลป์ไทยมีความร่วมสมัย สามารถประยุกต์เป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมไทย ภายใต้แนวคิด Today Life’s Craft ตลอดจนยกระดับคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ไทย ให้ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดระดับสากล ภายใต้กลไกการทำงานเชิงรุก และปรากฏผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม

โดยผลงานหัตถศิลป์ที่นำมาจัดแสดงในกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 จะแสดงถึงความงดงามและความหลากหลาย ที่ถ่ายทอดโดยครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ทั้งยังสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยได้เป็นอย่างดี อาทิ ประติมากรรมหล่อสาริดม้า “ยังเยาว์” งานประติมากรรม (ปั้น) ของนายชิน ประสงค์ ครูศิลป์ของแผ่นดิน พ.ศ.2561, บาตรน้ำมนต์ลายวิจิตร ผลงานเครื่องปั้นดินเผา ของนายศรีเมือง ทรรทุรานนท์ ครูศิลป์ของแผ่นดิน พ.ศ.2561, ซอสามสาย ผลงานเครื่องดนตรีไทย ของนายวาทิต ไทรวิมาน ครูช่างศิลปหัตถกรรม พ.ศ.2556

อีกทั้ง ภายในงานยังจัดแสดงผลิตภัณฑ์เชิงนวัตศิลป์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรมศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะฝีมือเชิงช่างชั้นสูง และภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นหนึ่งเดียว ในชื่อว่า ‘อภิชัยเบญจรงค์มงคลศิลป์’ จาก “โครงการ Signature” อาทิ Collective Item ทศกัณฑ์, ผลงาน Art Tpy, ผลงานโขลง จากบ้านเบญจรงค์บางช้าง รวมถึงชิ้นงานจากการพัฒนาทักษะฝีมือเชิงช่างร่วมกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย ใน “โครงการ Cross Cultural Crafts” อาทิ ฟักทองดุนลายดอกไม้ (Pumpkin Flower Motif), ขันโอ งานเขียนลวดลายด้วยรักสี, ราชสีห์ แผ่นทองแดงตกแต่งจากศิลปะอังกอร์ ฯลฯ

กิจกรรม SACICT Mobile Gallery ครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าชมจะได้สัมผัสงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ที่จัดแสดงในหอนิทรรศการของ SACICT อย่างใกล้ชิด เสมือนกับการเดินทางมาเยี่ยมชมที่อยุธยาแล้ว ยังมีความพิเศษกว่าปีอื่นๆ ตรงที่ การจัดแสดงทั้ง 4 ครั้ง เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาอันเป็นมงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย SACICT มีความยินดีอย่างยิ่งในการนำเสนอความงดงามของงานส่งเสริมศิลปาชีพไทยผ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ถ่ายทอดพระราชจริยาวัตรที่งดงามของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

ซึ่ง SACICT พร้อมนำความงดงามแห่งงานศิลปหัตถกรรมไทยไปอวดโฉมให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชม อาคารจัตุรัสจามจุรี ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ,บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2562

 “กิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 นอกจากจะสะท้อนภาพการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ (SACICT Arts and Crafts Knowledge Centre) ของ SACICT ให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว ยังชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับงานศิลปหัตถกรรมไปสู่สังคมในวงกว้าง การถ่ายทอดกิจกรรมภายใต้แนวคิด ‘Sense of Siam’ จะส่งเสริมให้ลูกหลานชาวไทยได้สัมผัสกับงานหัตศิลป์ที่เป็นตัวแทนของการเรื่องราวในอดีต  และร่วมรักษางานศิลปหัตถกรรมไม่ให้เลือนหายไปจากแผ่นดินไทย” นางอัมพวัน กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.sacict.or.th , Facebook Page : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) www.facebook.com/sacict และ SACICT Call Center : 1289

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *